Ascension text

Ascension text är en samling av texter och filosoferande skapade av Pär för att erbjuda en expanderad syn på Ascension. Syftet är också att förklara begrepp, tankar och koncept runt denna process och hur vi påverkas i det inre och i det yttre av de "förändringens energier" som vi är sjösatta i just nu. 

Dessa sidor kommer vara under uppbyggnad under en tid, vilket innebär att texter kommer tillkomma och texter kommer att justeras eftersom inget av det som skall beskrivas är statiskt - allt är föränderligt. Syftet och förhoppningen är att texterna skall erbjuda hjälp och lättnad i de livsupplevelser du har just nu, att de skall bringa mer förståelse och mening till det som sker inom och utom oss.

Vi befinner oss i en intensiv tid där transformerande kosmiska energier påverkar oss människor, vår omgivning och vår omvärld. Den övergripande processen handlar om att kontinuerligt acklimatisera våra fysiska, mentala, emotionella och själsliga kroppar till nya högre energinivåerna, pådrivna av medvetenheten.

Ascensionprocessen kan upplevas som både inre och yttre motstånd och turbulens, vilket givetvis kan skapa förvirring i livet. Vi bevittnar just nu förändring på många (alla) områden samtidigt, där vi på det personliga planet kan se oss själva göra helomvändningar i vissa frågor inom loppet av bara några få veckor eller dagar. Vi kan också från en dag till nästa ha en djupare förståelse eller vetskap kring komplexa koncept, som vi tidigare bara gjort oss snurriga i huvudet. Information är ljus och medvetenhet, så genom att informera oss om processen så kan vi rida igenom turbulenta stunder med mer lätthet och tillit.

Nedan textinnehåll är listat i den ordning som de kommit till, vilket inte nödvändigtvis behöver vara logisk eller rätt ordning för läsaren. Jag (Pär) utger mig inte för att leverera någon ultimat sanning utan önskar att texterna skall inspirera dig till att ifrågasätta och känna in koncept, att expandera ditt medvetande och uppleva din egen sanning.

Innehåll

Begreppet Ascension, inledning

Allt är Energi

Urskiljningsförmåga

Egots Tre lager

Meningen med livet

Enhetsmedvetande


Pär, september 2017

eng

Healingresa till Peru 2018

Välkommen att resa med oss 28 april-12 maj!

Awakening the Shaman

Ny START Ettårig Shamanutbildning den 16-18 feb

Shamanska Trumresor

Healingcirklar 

Aktuella datum på kurscentret