Group Healing Session

Upplev kraften i att delta i en grupphealing på distans, där djupgående healing, transformation och accelererad expansion kan ske. Under sessionen tar Du emot starka kosmiska healingfrekvenser som kanaliseras till Dig och alla som deltar. Moder Jord vibrationer grundar, jordar och förankrar. Varje tillfälle bär en specifik intention och förstärkande energifrekvenser verkar för att hjälpa varje deltagare på högsta bästa möjliga sätt. 

Frekvenserna stödjer aktivt Din fysiska kropp, kommunikationen mellan den och dina ljuskroppar. Healingen aktiverar Din egen kropps läkningsprocess, löser upp grundorsaker till upplevda symtom, smärt- och sjukdomstillstånd. Balanserar och harmoniserar hela Din energikropp som ger ökad medvetenhet om dina tankar och trosföreställningar vilka skapar din livsupplevelse. Gamla programmeringar, begränsade tanke- och beteendemönster kan lösas upp för att ersättas med nya mer högvibrerande kärleksfulla program. 

Grupphealing aktiverar den kosmiska energikraften som ger en accelererande expansionskraft till varje deltagare. Frekvenserna hjälper till att öka medvetenheten i dig, hjärtats intelligens. Vi går in specifikt för att öppna Ditt hjärta för självkärleken och Ditt eget självvärde. Självkärleken är portalen för allt det vackra Du önskar uppleva, leva och vara. Tillåtelsen att vara fantastisk och leva din högsta potential, känna och vara ditt gudomliga livssyfte, låta kreativiteten flöda och genom den förverkliga dina drömmar och visioner. Självkärleken leder Dig djupare in i varandet där Du upplever fullkomligheten och verkligen kan leva Din dröm.

Global Healing Session hjälper till att:

 • Öka din medvetenhet om dina tankar och trosföreställningar som format din upplevelse av verkligheten. 
 • Frigöra och transformera olika rädslor 
 • Balanserar och harmoniserar hela din energikropp
 • Öppnar ditt hjärta för ökad självkärlek och självacceptans
 • Stärker känslan av egenvärde
 • Uppleva mer sinnesfrid, rofylldhet
 • Ger en lugnande effekt på hela autonoma nervsystemet
 • Avslappning i fysiska kroppen
 • Ökad vitalitet och livskraft
 • Ett ökat inre välbefinnande
 • Vibrationsmässigt skapa nya vackra mönster för att attrahera in mer harmoniska relationer
 • Öppning av hjärtat för det gudomliga flödet av inre och yttre välstånd
 • Öka din inre lycka och livsglädje
 • Och mycket mer...

Allmän information: 

Grupphealing på distans är mycket kraftfullt och känslan av energiöverföringen kan variera från person till person. Många upplever fysiska sensationer, varma vibrationer och en ökad aktivitet när det gäller det inre seendet (se bilder, få tillgång till förträngda minnen) och klarhörande. 

Många upplever enbart en genomströmmande energi som upplevs mer som en djupavslappning, ett inre lugn som infinner sig. Vissa kan somna under energiöverföringen som sker och allt är då också precis som det ska.

Kostnad: Healing/frekvensöverföring 400 kr/pers 45 min-1 tim 

Tid: Söndag kl. 20.00  (olika datum, se formuläret)

Vänligen fyll i formuläret om du önskar boka en session

Boka Group Healing Session

Alla fält * måste fyllas i.eng

Shamanic Cacao Ceremony

 Kärleksceremoni för "Illumination & Heartopening"

 Lör 12 okt