Världen av Änglar som fantastiska hjälpare och vägvisare 

Alla vackra änglar är Guds sändebud, länken mellan människan och den gudomliga världen. Änglarna som lever i de renaste skikten av ljus, dras till harmoniska vackra miljöer och atmosfärer som inbjuder frid och glädje. De är alla högvibrerande ljusenergi som genomsyras av den starka kärleksessensen. Deras främsta syfte är att hjälpa människan vakna upp ur sitt slumrande, många gånger sovande tillstånd. 

När änglarna finns i vår närvaro fylls hela vårt väsen av strålande ljusenergi och en känsla av inre lugn och frid infinner sig. När vi blir mer medvetna om änglarnas närvaro och själva befinner oss i mer högvibrerande miljöer, kan vi komma att uppleva en stark förnimmelse av att ”vara hemma”. 

Änglarna och alla högre ljusväsen fyller varje människa som ber dem om hjälp med inre lugn, trygghet och villkorslös kärlek. Jag har genom åren haft många fantastiska möten med olika änglaväsen och beskådat de mest mirakulösa helandena av människor, djur och platser av olika slag. Änglarna förmedlar den rena sanna kärleksenergin, vilken transformerar all form av illusorisk rädsla, mörker, smärta och lidande. Under mitt liv har jag gått många läror till mötes genom högre ljusdimensioner och deltagit i olika energiutbildningar i syfte att expandera och utvecklas både på det personliga och andliga planet.

Änglarna som är en förlängning av livet, Guds medvetande, källan av ljus, hjälper oss också att knyta an till de högre andliga lärorna, kunskapen som vi redan bär inom oss. De förmedlar sig via hjärtat genom ljusets språk och är en fantastisk källa till klarhet, visdom och insikt. Jag är evinnerligt tacksam för all kärlek som har förmedlats till mig genom åren i så många olika former och för mitt samarbete med de högre ljusplanen som visat mig tillbaka in i oändligheten av varande.

I varje ögonblick lyser ängarna upp och visar oss människor den mest ljusfyllda vägen att gå. De inspirerar, inger mod och kraft till alla som önskar gå vägen av ljus och sanning. De uppmuntrar oss att använda vår egen visdom och följa den högsta vägen av sanning istället för att slaviskt följa efter andra och egots önskningar. Naturligtvis hjälper de också människor som önskar lyfta fram lärdomarna och utmaningarna i ljuset, så att vägen av lärande och själslig expansion kan vandras med mer lätthet och glädje. De hjälper oss att förstå lärdomarna och att välja vägen av utveckling genom glädje, istället för genom lidande. Det är verkligen möjligt! 

Alla budskap som änglarna förmedlar är upplyftande, stärkande och av godhet. Rena gudomliga budskap inger alltid en känsla av lugn och tillit, även om budskapen som förmedlas ibland kan vara av mer allvarsam karaktär. Änglarna uppmuntrar oss människor att tänka om, förändra det som behöver förändras och se möjligheter i allt vi möter genom livet.

Den gyllene tidsåldern - Änglar

Det är många änglaväsen, högre andliga ljusguider och mästare som följer oss på vår resa här på Jordeplan. De är fullkomligt medvetna om den starka frekvenshöjningen som nu sker med vår planet och oss människor, en uppgradering av medvetandenivå som sker för såväl Moder jord som för den enskilda människan. Den gyllene tidsåldern är här och vi håller alla på att öppna våra hjärtan och transformeras för att kunna stiga och leva i den femte dimensionen av varande, där endast ren villkorslös kärlek existerar. Världen av skönhet, upplysning och ljus skapas här och nu för oss alla, en ny värld i vilken vi lever i harmoni och samförstånd med allt som är och genomströmmas av den totala kärleksfrekvensen. Vi är på väg att återigen kunna leva som fria själar i ett nytt paradis här på Jordeplan, fullkomligt medvetna om den gudomliga essens som vi alla är en del av.

Det är kraftfulla ljusfrekvenser som strömmar in i vårt galaktiska solsystem för att hjälpa till i transformationen av det kollektiva uppvaknandet som nu sker. Människor öppnar sina hjärtan, vaknar upp till insikten om sitt sanna jag och lyckas leva i den nya högre medvetenheten om sitt sanna ursprung, enheten med alltet. För vissa människor sker processen, detta medvetande skifte, långsamt och kan upplevas som en väldig turbulent tid i deras liv. Den fysiska kroppen kan komma att reagera kraftigt på detta enorma medvetandeskifte som sker och vi kan hållas kvar i illusionen av smärta och separation. Cellminnen och gammal förlegad mental- och emotionell energi kommer upp till ytan för att lösas upp, transformeras och frigöras helt från energisystemet.

Änglarna uppmärksammar oss på att den fysiska kroppen, själens tempel, kan behöva hjälp i denna övergång och uppgradering av nya högre medvetandenivåer. De ger oss specifika råd och rekommendationer när det gäller mat och kosthållning, allt som kan stärka upp kroppen på bästa sätt. En balans mellan motion, träning, vila, lek och avslappning är också av stor vikt. Vi uppmuntras till att förankra, grunda och jorda oss ännu mer så att kraften av nuet kan få inta den primära platsen i våra liv. När vi är i våra kroppar kan vi lättare se, känna och höra vår inre visdom genom vilken den gudomliga världen också talar. 

Änglarna visar oss vägen på många olika sätt och deras vägledning kan komma i många olika former. Vägen mot tillfrisknande, frid och inre stillhet går inte alltid den väg som vi kanske önskar eller föreställer oss. Ibland tvingas vi ta en omväg i syfte att se och möta något inom oss som vi tidigare har undgått, inte velat se eller vågat möta av olika anledningar. Den främsta anledningen är uteslutande rädsla även om den kan hållas väl dold i vårt undermedvetna. Änglarna hjälper oss att öppna våra hjärtan, omfamnar oss med ödmjukhet och villkorslös kärlek. När vi är fokuserade och centrerade i oss själva är vi också i kontakt med vår egen gudomlighet, med Gud, Livet, vårt sanna ursprung. Vi är alla en del av den oändliga källan som finns tillgänglig på så många olika sätt.

Mirakelhjälp

Änglarna som lever i de högre planen av ljus är alltid redo att rycka in där det behövs. Vi är alla vakade över här på Jordeplan och väl omsedda. Änglarna som vibrerar närmast människan väntar på att få assistera och hjälpa till när vi så ber dem om hjälp. De lyder alla under universums lag om den egna fria viljan och lägger sig inte i våra liv utan att bli ombedda. Under vissa omständigheter får änglarna lov att rycka in och det gäller vid nödfall, under akuta situationer då människan riskerar att göra en för tidig övergång till andra sidan än vad som är förskrivet.

Änglarna medverkar till mirakulösa ”räddningar” som går bortom vår uppfattningsvärld. Dessa mirakelräddningar sker många gånger för människor som behöver ”väckas upp” till en ny verklighet, få dem att förändra sitt liv till det bättre. Ofta är det vid dessa tillfällen som människan kommer att tro på en högre kraft bortom deras egen förmåga att uppleva och se världen. Det sker ofta en livsomvälvande förändring i människans liv efter att ha genomgått en liknande upplevelse och som en naturlig följd en förbättrad livstillvaro. Änglarna åstadkommer mirakel runtom i hela världen och som en osynlig hjälpande hand sveper de in i människors liv. Änglarna får dock inte lov att lägga sig i vår egen högre livsplan eller hindra oss från de livsupplevelser som själen och de högre planen tidigare har gjort upp. De hjälper oss däremot att öka vår medvetenhet om oss själva och livet. De hjälper oss förstå att vi alla lyder under lagen om vår egen fria vilja, att vi själva har kraften att forma och skapa våra liv som vi önskar leva dem. Vi är alla här för att lära mer om kärleken, för att känna och uppleva dess sanna essens på alla nivåer av varande. Sanningen är att vi redan vet vad kärleken är men att vi tillfälligt har "glömt bort" vad den är på grund av gamla programmeringar, felaktiga trosföreställningar och gamla tankekoncept som vi har kopierat in från vår miljö. Hela livet är ett mirakel och livets ögonblick är fyllda av dem. Vi skapar också magi när vi låter tanken "magi" existera i vårt sinne.

Vi kan medvetet välja att lära mer om kärleken genom glädje istället för genom lidande. Änglarna visar oss vägen genom glädje på ett fantastiskt sätt om vi så bara tillåter dem att finnas i våra liv. Om vi önskar ta emot deras hjälp och gudomliga vägledning, räcker det med att sända dem en tanke om hjälp. Vi kan också visualisera, föreställa oss änglar och de kommer omedelbart att finnas vid vår sida. 

Änglarna vädjar till oss att skriva änglabrev där vi mer ingående specificerar våra önskemål, klargör våra egna inre drömmar och visioner i skrift. Vi behöver som sagt inte förstå hur vi ska få det vi önskar, endast lägga vårt största fokus på det som vi verkligen önskar ha och uppleva i vårt liv, därefter också tillåta oss själva att ta emot det när det kommer. Manifesteringens nästa steg i processen är att se allt vi önskar känna, uppleva och vara som att det redan Är vår verklighet. När vi redan innan kan skapa alla positiva känslor som vi upplever oss kunna få genom allt vi önskar skapa in, kommer vi mycket lättare attrahera in liknande vibrationer i vårt liv.

Tacksamhet är nyckeln till både vår inre värld och änglarnas fantastiska rike. När vi bjuder in dessa vackra bevingade ljusväsen kommer de för att stanna för alltid i våra liv. Sanningen är att vi aldrig är separerade från dem utan de är alltid en del av oss liksom vi en del av dem. Alla världar av ljus lever inom oss och vi genom dem, fullkomligt förenade i den stora helheten.

Jag rekommenderar varmt att du själv öppnar dig för den fantastiska kontakten och kommunikationen med änglarna som du önskar. Om du läser detta kan jag lova dig att du i denna stunden är fullkomligt omsluten av bevingade väsen, som uppmuntrar dig att våga tro på dig själv och din förmåga att se, känna och höra dem igen. Du är en av dem!

De har funnits med dig genom livet och längtar efter att få en mer medveten kontakt med dig. Änglarna förmedlar med kärlek,

Varmt välkommen att vakna upp du vackra ängel på Jorden. Vet om att du alltid är oändligt älskad. 


Blessings and Love

i