Kalendarium över aktuella events år 2023

  September 2023  

Fredag-söndag 15-17 sept 2023

Healingutbildning "LJUSARBETARENS VÄG" Kurssteg II + Nystart

Den allomfattande healingutbildning i helandets konst fortsätter för dig som valt att leva i sant självmästerskap och verka i ljusets högre tjänst. Utbildningen för djupgående transformation och själslig expansion som möjliggör förverkligandet av din själs högre vision.

Tid: 15-17 sept        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information om nästa kursstart

Helgkurs 15-17 sept 2023

Grundkurs "SHAMANSK HEALINGKURS" på Orust 

Shamansk healingkurs för att väcka upp mer av din intuitiva ursprungskraft. Du fördjupar din kunskap om det shamanska helandets konst och får tillgång till kraftfulla healingtekniker som praktiseras på plats. Du få ta del av trumresor, tonhealing, kanaliseringar, mindfulness, själsresor och mycket mer. 

Helgkursen är fristående men ingår i den ettåriga "Healingutbildningen", för både nybörjare och mer erfarna. Energiförstärkande healingsessioner på distans ingår.

Tid: 15-17 sept        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Lördag 23 sept 2023

Transformation "SHAMANIC CACAO CEREMONY" Magi & llumination

Höstdagjämnings Ceremoni 

I kärleksfull ceremoni guidas du in i transformation och frigörande av gamla energiprogram i ancestrala linjen, omskiftar begränsade mönster och beteenden. Du stillar ditt sinne och färdas in i ditt hjärta. Förstärkningar sker av din fysiska kropp, övriga ljuskroppen. Aktiveringar av ursprungs ljuskoder som hjälper dig expandera in i nästa nivå av medvetenhet, att leva mer i hjärtats sfär. Kosmiska portar öppnas för manifesterande av dina drömmar och visioner...

Tid: Lör 23 sept kl. 17.00-20.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Söndag 24 sept 2023

Transformerande "GLOBAL HEALING SESSION" Distans

En kraftfull stund där du tar emot djupgående healing på distans, energiöverföring och aktiveringar av nya ljuskoder som stödjer transformation och accelererad expansion. Kosmiska healingfrekvenser öppnar nya passager i ditt inre, frigör stagnerad energi och omstrukturerar gamla programmeringar, tanke och beteendemönster som begränsat det gudomliga livsflödet.

Tid: Sön 24 sept  kl. 20.00-ca 21.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

  Oktober 2023  

Torsdag 5 okt 2023

Transformerande "SHAMANIC JOURNEY" ONLINE

Shamanic Journey erbjuder en själsresa in i ditt djupare inre där alla vackra minnen om ditt sanna ursprung bor. Du färdas genom regnbågsportalen in i möte med förfäder och förmödrar som bistår med kraftfull ancestralhealing. Dina egna ursprungsgåvor, minnen och förmågor aktiveras i den perfekta takten för dig. Öppna dig för ljuskoder och specifika överföringar som vill kanaliseras till dig.... 

Tid: Tors 5 okt  kl. 19.00-20.30       Plats: Online 
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Lördag 14 okt 2023 

Kärleksfull "SACRED WOMB & HARA HEALING" Cacao Ceremony

I vacker ceremoni guidas du djupare in i kroppen, womben/hara för att kärleksfullt frigöra, transformera och omvandla rester av trauman, omedvetna energiskydd från din sexuella historia, präglingar i ancestrala blodlinjen och avtryck från tidigare intima möten. Gammal känslomässig energi, spänningar och fysisk smärta i kroppen omvandlas till ren kraftenergi, wombpower. Öppning sker av din livskälla, magin av womben, hara där skapelsens källa finns... Ceremoni för både kvinnor & män. 

Tid: Lör 14 okt kl. 17.00-20.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Fördjupningskurs 27-29 okt 2023

Ascension "MASTERING LIFE OF ILLUMINATION" Orust

Kursen för dig som gått Shamanutbildning eller Ljusarbetarens väg som nu önskar förkroppsliga och leva ditt sanna självmästerskap, den Högre aspekten av självkärlek. Själen kallar dig att förena dig med den levande ljusväven runtomkring, finna vägen djupare in i naturens mångdimensionella riken och helande kraftelement. Du är portalen av evighet som bär alkemins sanna kraft. 

Tid: 27-29 okt      Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

  November 2023  

Helgkurs 10-12 nov 2023

Shamankurs "THE WAY OF THE ILLUMINATED SHAMAN" Kurssteg IV

I en kraftfull och kärleksfull miljö får du ta del av transformerande energimetoder, uppleva liv, död och pånyttfödelse. Du väcker upp medvetenheten om ditt upplysta hjärta och får tillgång till högvibrerande energitekniker. Kraftfulla aktiveringar sker av ursprungliga ljuskoder i dna, omgivande vibrerande energikroppar, inre och yttre ljusfält. Medvetenheten om ditt upplysta hjärta väcks upp.

Tid: 10-12 nov       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Torsdag 16 nov 2023

Transformerande "HEALING LOVE EXPANSION" ONLINE

Healing Love Expansion för dig som önskar leva genom hjärtat av ren medvetenhet. Transformerande healingstund som hjälper dig öppna ditt hjärta, aktivera din kropps medfödda intelligens att självläka, återharmonisera och balansera din fysiska, emotionella, mentala och andliga kropp. Gamla program och tankemönster ersätts med nya högvibrerande kärleksfulla program som stödjer dig... 

Tid: Tors 16 nov  kl. 19.00-20.30       Plats: Online 
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Helgkurs 24-26 nov 2023

Divine Feminine "MASTERING DIVINE ECSTASY" Path år III Steg 2

En mer avancerad fördjupningskurs för dig som redan gått Divine Feminine Path I och II. Du reser vidare in i utforskandet av womben, kärleken och sexualitetens mysterier, för att accelerera den själsliga expansionens flöde av ren gudomlig extas. Initiering av ren alkemisk kärleksmagi genom transformerande själsresor, ceremonier. Få tillgång till ännu mer av förmödrarkraftens visdom och kunskap...

Tid: 24-26 nov        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Söndag 26 nov 2023

Transformerande "GLOBAL HEALING SESSION" Distans

En kraftfull stund där du tar emot djupgående healing på distans, energiöverföring och aktiveringar av nya ljuskoder som stödjer transformation och accelererad expansion. Kosmiska healingfrekvenser öppnar nya passager i ditt inre, frigör stagnerad energi och omstrukturerar gamla programmeringar, tanke och beteendemönster som begränsat det gudomliga livsflödet.

Tid: Sön 26 nov  kl. 20.00-ca 21.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

  December 2023  

Helgkurs 8-10 dec 2023

Grundkurs "ÄNGLAHEALING & MÄSTARHEALING" på Orust 

Ljuskursen för dig som vill arbeta med högre ljusfrekvenser, änglaväsen, ljusguider och mästare. Lär dig vara ett gudomligt verktyg för den starka helande universella livskraften, kanalisera högre änglaenergier och höj din egen energivibration. Grundning och jordning...

Tid: 8-10 dec       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Lördag 16 dec 2023

Divine "SHAMANIC CACAO CEREMONY" Source Ecstasy

Vintersolstånds Ceremoni 

En kraftfull Vintersolstånds Ceremoni med Mästerplantan Kakao. I kärleksfull ceremoni guidas du in i transformation och frigörande av gamla energiprogram i ancestrala linjen, avslutar begränsade mönster och beteenden. Du gör tydligt avslut för detta år och inviger det nya året i stort firande. I ceremoni sker holografiska aktiveringar av nya ljuskoder för det kommande året. Kosmiska portar öppnas för manifesterande av dina drömmar och visioner...

Tid: Lör 16 dec  kl. 16.00-ca 20.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Söndag 17 dec 2023

Transformerande "GLOBAL HEALING SESSION" Distans

En kraftfull stund där du tar emot djupgående healing på distans, energiöverföring och aktiveringar av nya ljuskoder som stödjer transformation och accelererad expansion. Kosmiska healingfrekvenser öppnar nya passager i ditt inre, frigör stagnerad energi och omstrukturerar gamla programmeringar, tanke och beteendemönster som begränsat det gudomliga livsflödet.

Tid: Sön 17 dec  kl. 20.00-ca 21.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Kalendarium över aktuella events år 2024

  Januari 2024  

Fredag-söndag 19-21 jan 2024

Divine Feminine "SACRED LOVE MAGIC" Kurssteg IV

Ettårig utbildning för dig vackra kvinna som önskar kliva in i en mer djupgående intim kärleksprocess med dig själv. Själen kallar dig att hedra den heliga visionen som bor i ditt hjärta, aktivera magin av din urkraft, womben och ledarskapet av det gudomligt feminina. Transformation av din sexuella historia och präglingar i din ancestrala blodlinje. Öppning av nya energikanaler och invigning av den heliga geometriska formen av förkroppsligad feminin livskraft. 

Tid: 19-21 jan        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs 

Söndag 28 jan 2024

Transformerande "GLOBAL HEALING SESSION" Distans

En kraftfull stund där du tar emot djupgående healing på distans, energiöverföring och aktiveringar av nya ljuskoder som stödjer transformation och accelererad expansion. Kosmiska healingfrekvenser öppnar nya passager i ditt inre, frigör stagnerad energi och omstrukturerar gamla programmeringar, tanke och beteendemönster som begränsat det gudomliga livsflödet.

Tid: Sön 28 jan  kl. 20.00-ca 21.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

  Februari 2024  

Helgkurs 16-18 feb 2024

Grundkurs "AWAKENING THE SHAMAN" START Kurssteg 1

Detta är första steget i den längre Shamanutbildningen. Upplev en kraftfull shamansk kurshelg för att genom kärleksfull guidning påbörja helandet av din historia, öppna upp för den större delen av dig själv som legat dold bakom en illusorisk bild av verkligheten. Välkomna världen fylld av naturandar, kraftdjur och andliga hjälpare, återknyt en stark kontakt med Moder Jord och Fader Himmel, samt de olika riktningarna. 

Tid: 16-18 feb       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

  Mars 2024  

Fredag-söndag 1-3 mars 2024

Grundkurs "TALA MED DJUREN KURS" Expansion 

Kursen ger en fantastisk möjlighet att öppna dina sinnen, öka din mottaglighet och hitta tillbaka till förmågan att kommunicera med djur på ett djupare plan genom hjärtats visdom. Du får verktyg att på egen hand kommunicera med dina egna och andras djur, öka förståelsen för djurens beteenden och sätt att kommunicera med dig. Själsresa, meditation och healing erbjuds... 

Tid: 1-3 mars        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Fördjupningskurs 15-17 mars 2024

Ascension "MASTERING LIFE OF ILLUMINATION" Orust

Kursen för dig som gått Shamanutbildning eller Ljusarbetarens väg som nu önskar förkroppsliga och leva ditt sanna självmästerskap, den Högre aspekten av självkärlek. Själen kallar dig att förena dig med den levande ljusväven runtomkring, finna vägen djupare in i naturens mångdimensionella riken och helande kraftelement. Du är portalen av evighet som bär alkemins sanna kraft. Shamanic Cacao Ceremony ingår!

Tid: 15-17 mars      Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

    Lördag 16 mars 2024

Transformation "SHAMANIC CACAO CEREMONY" Magi & llumination

Vårdagjämnings Ceremoni 

I kärleksfull ceremoni guidas du in i transformation och frigörande av gamla energiprogram i ancestrala linjen, omskiftar begränsade mönster och beteenden. Du stillar ditt sinne och färdas in i ditt hjärta. Förstärkningar sker av din fysiska kropp, övriga ljuskroppen. Aktiveringar av ursprungs ljuskoder som hjälper dig expandera in i nästa nivå av medvetenhet, att leva mer i hjärtats sfär. Kosmiska portar öppnas för manifesterande av dina drömmar och visioner... 

Tid: Lör 16 mars kl. 17.00-20.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Söndag 31 mars 2024

Transformerande "GLOBAL HEALING SESSION" Distans

En kraftfull stund där du tar emot djupgående healing på distans, energiöverföring och aktiveringar av nya ljuskoder som stödjer transformation och accelererad expansion. Kosmiska healingfrekvenser öppnar nya passager i ditt inre, frigör stagnerad energi och omstrukturerar gamla programmeringar, tanke och beteendemönster som begränsat det gudomliga livsflödet.

Tid: Sön 31 mars  kl. 20.00-ca 21.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

  April 2024  

Fredag-söndag 12-14 april 2024

Divine Feminine "SACRED LOVE MAGIC" START Kurssteg I

Ettårig utbildning för dig vackra kvinna som önskar kliva in i en mer djupgående intim kärleksprocess med dig själv. Själen kallar dig att hedra den heliga visionen som bor i ditt hjärta, aktivera magin av din urkraft, womben och ledarskapet av det gudomligt feminina. Transformation av din sexuella historia och präglingar i din ancestrala blodlinje. Öppning av nya energikanaler och invigning av den heliga geometriska formen av förkroppsligad feminin livskraft. 

Tid: 12-14 april        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs 

Helgkurs 26-28 april 2024

Divine Feminine "MASTERING DIVINE ECSTASY" Path år III Steg 3

En mer avancerad fördjupningskurs för dig som redan gått Divine Feminine Path I och II. Du reser vidare in i utforskandet av womben, kärleken och sexualitetens mysterier, för att accelerera den själsliga expansionens flöde av ren gudomlig extas. Initiering av ren alkemisk kärleksmagi genom transformerande själsresor, ceremonier. Få tillgång till ännu mer av förmödrarkraftens visdom och kunskap...

Tid: 26-28 april        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

  Maj 2024  

Helgkurs 10-12 maj 2024

Shamankurs "SHAMANIC HEALING" Kurssteg II 

Kursen är för både nybörjare och fortsättare av den ettåriga Shamanutbildningen. Du fördjupar din kunskap om det shamanska helandets konst och får tillgång till kraftfulla healingtekniker som praktiseras på plats. Du få ta del av Shamanens kraftföremål och energiförstärkande verktyg. Shamanska behandlingar, Trumresor, tonhealing, kanaliseringar, soulretrievals och mycket mer.

Tid: 10-12 maj        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Lördag 25 maj 2024

Transformerande "HEALINGCIRKEL" ljusstund på Orust 

Transformerande healingcirkel på plats för dig som innerligt önskar gå djupare inom dig själv för att nå kärnan av ditt inre väsen. Du genomgår en ren transformerande healingresa i ditt djupare inre, som hjälper dig öppna ditt hjärta för den sanna kärleken att få flöda fritt genom dig. Du får ta del av höga ljusfrekvenser, ljuskoder, aktiveringar samtidigt som du får hjälp med jordning och grundning.

Tid: Lör 25 maj  kl. 17.00-19.30       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Söndag 26 maj 2024

Transformerande "GLOBAL HEALING SESSION" Distans

En kraftfull stund där du tar emot djupgående healing på distans, energiöverföring och aktiveringar av nya ljuskoder som stödjer transformation och accelererad expansion. Kosmiska healingfrekvenser öppnar nya passager i ditt inre, frigör stagnerad energi och omstrukturerar gamla programmeringar, tanke och beteendemönster som begränsat det gudomliga livsflödet.

Tid: Sön 26 maj  kl. 20.00-ca 21.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

  Juni 2024  

Lördag 15 juni 2024

Divine Source "SHAMANIC CACAO CEREMONY" Ecstasy

Sommarsolstånd Ceremoni 

I kärleksfull ceremoni guidas du in i transformation och frigörande av gamla energiprogram i ancestrala linjen, omskiftar begränsade mönster och beteenden. Du stillar ditt sinne och färdas in i ditt hjärta. Förstärkningar sker av din fysiska kropp, övriga ljuskroppen. Aktiveringar av ursprungs ljuskoder som hjälper dig expandera in i nästa nivå av medvetenhet, att leva mer i hjärtats sfär. Kosmiska portar öppnas för manifesterande av dina drömmar och visioner...

Tid: Lör 15 juni kl. 16.00-20.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

  Juli 2024  

Helgretreat 5-7 juli 2024 

Kärleksfull "SHAMANIC LOVE RETREAT" Expansion

Välkommen både par och singlar till en sprakande kärleksretreat. I en vacker kärleksfull miljö fördjupar du kärleken till dig själv, din partner och andra människor. Självkärleken leder dig djupare in i närvarons portal av acceptans och förståelse. Ditt hjärta öppnas och harmonin fördjupas i alla dina relationer. Cacao Ceremony ingår i denna kärleksretreat.

Tid: 5-7 juli      Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Lördag 6 juli 2024

Kärleksfull "SACRED WOMB & HARA HEALING" Cacao Ceremony

I vacker ceremoni guidas du djupare in i kroppen, womben/hara för att kärleksfullt frigöra, transformera och omvandla rester av trauman, omedvetna energiskydd från din sexuella historia, präglingar i ancestrala blodlinjen och avtryck från tidigare intima möten. Gammal känslomässig energi, spänningar och fysisk smärta i kroppen omvandlas till ren kraftenergi, wombpower. Öppning sker av din livskälla, magin av womben, hara där skapelsens källa finns... Ceremoni för både kvinnor & män. 

Tid: Lör 6 juli kl. 17.00-20.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

          Lördag 13 juli 2024

Transformerande "SHAMANSK TRUMRESA CEREMONI" Orust 

Välkommen till en kraftfull shamansk trumceremoni tillsammans med våra fantastiska andliga hjälpare, medicinmän och medicinkvinnor. Trumresor och själsresor varvas med sång och dans, där du har möjlighet att resa igenom tidsportarena till andra dimensioner. Välkommen att ta din plats i cirkeln, trumma med oss eller bara njut av "varande".

Tid: Lör 13 juli  kl. 18.30-21.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Lördag 13 juli 2024

Sommarens "AKTIVITETSDAG" på Kurscentret

Vi bjuder in alla som vill vara med och bidra med sin energi till vår fortsatta expansion av kurscentret. Välkommen till oss för att i glädje och kärleksfull gemenskap hjälpa till och pyssla med jordande trädgårdsarbete, vedklyvning, måleri, skapande på gården... Alla som är med under denna dag är välkomna att kostnadsfritt delta i vår energiförstärkande Ceremoni på kvällen och naturligtvis bjuder vi också på frukt, dricka och tilltugg.

Tid: Lör 13 juli  kl. 10.00-17.00       Plats: Henån, Orust 
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Fredag-söndag 19-21 juli 2024

Divine Feminine "SACRED LOVE MAGIC" Kurssteg 2

Ettårig utbildning för dig vackra kvinna som önskar kliva in i en mer djupgående intim kärleksprocess med dig själv. Själen kallar dig att hedra den heliga visionen som bor i ditt hjärta, aktivera magin av din urkraft, womben och ledarskapet av det gudomligt feminina. Transformation av din sexuella historia och präglingar i din ancestrala blodlinje. Öppning av nya energikanaler och invigning av den heliga geometriska formen av förkroppsligad feminin livskraft. 

Tid: 19-21 juli        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs 

Söndag 28 juli 2024

Transformerande "GLOBAL HEALING SESSION" Distans

En kraftfull stund där du tar emot djupgående healing på distans, energiöverföring och aktiveringar av nya ljuskoder som stödjer transformation och accelererad expansion. Kosmiska healingfrekvenser öppnar nya passager i ditt inre, frigör stagnerad energi och omstrukturerar gamla programmeringar, tanke och beteendemönster som begränsat det gudomliga livsflödet.

Tid: Sön 28 juli  kl. 20.00-ca 21.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

  Augusti 2024  

Helgkurs 2-4 aug 2024

Divine Feminine "MASTERING DIVINE ECSTASY" Path år III Steg 4

En mer avancerad fördjupningskurs för dig som redan gått Divine Feminine Path I och II. Du reser vidare in i utforskandet av womben, kärleken och sexualitetens mysterier, för att accelerera den själsliga expansionens flöde av ren gudomlig extas. Initiering av ren alkemisk kärleksmagi genom transformerande själsresor, ceremonier. Få tillgång till ännu mer av förmödrarkraftens visdom och kunskap...

Tid: 2-4 aug        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Helgkurs 16-18 aug 2024

Shamankurs "ADVANCED SHAMANIC HEALING" Orust

En fördjupad shamansk healingkurs för dig som vandrar shamanens väg och för dig som önskar stärkar din healingkanal ännu mer. Du får praktisera och kombinera mer avancerade healingtekniker som andlig kirurgi, trancehealing, tonhealing och distanshealing. Ceremoniellt energiarbete genom despachos, eld, helande sång och dans.

Tid: 16-18 aug        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

   September 2024  

Helgkurs 13-15 sept 2024

Grundkurs "SHAMANSK HEALINGKURS" på Orust 

Shamansk healingkurs för att väcka upp mer av din intuitiva ursprungskraft. Du fördjupar din kunskap om det shamanska helandets konst och får tillgång till kraftfulla healingtekniker som praktiseras på plats. Du få ta del av trumresor, tonhealing, kanaliseringar, mindfulness, själsresor och mycket mer. 

Helgkursen är fristående men ingår i den ettåriga "Healingutbildningen", för både nybörjare och mer erfarna. Energiförstärkande healingsessioner på distans ingår.

Tid: 13-15 sept        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Lördag 21 sept 2024

Transformation "SHAMANIC CACAO CEREMONY" Magi & llumination

Höstdagjämnings Ceremoni 

I kärleksfull ceremoni guidas du in i transformation och frigörande av gamla energiprogram i ancestrala linjen, omskiftar begränsade mönster och beteenden. Du stillar ditt sinne och färdas in i ditt hjärta. Förstärkningar sker av din fysiska kropp, övriga ljuskroppen. Aktiveringar av ursprungs ljuskoder som hjälper dig expandera in i nästa nivå av medvetenhet, att leva mer i hjärtats sfär. Kosmiska portar öppnas för manifesterande av dina drömmar och visioner...

Tid: Lör 21 sept kl. 17.00-20.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Söndag 29 sept 2024

Transformerande "GLOBAL HEALING SESSION" Distans

En kraftfull stund där du tar emot djupgående healing på distans, energiöverföring och aktiveringar av nya ljuskoder som stödjer transformation och accelererad expansion. Kosmiska healingfrekvenser öppnar nya passager i ditt inre, frigör stagnerad energi och omstrukturerar gamla programmeringar, tanke och beteendemönster som begränsat det gudomliga livsflödet.

Tid: Sön 29 sept  kl. 20.00-ca 21.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

   Oktober 2024  

Fredag-söndag 11-13 okt 2024

Divine Feminine "SACRED LOVE MAGIC" Kurssteg 3

Ettårig utbildning för dig vackra kvinna som önskar kliva in i en mer djupgående intim kärleksprocess med dig själv. Själen kallar dig att hedra den heliga visionen som bor i ditt hjärta, aktivera magin av din urkraft, womben och ledarskapet av det gudomligt feminina. Transformation av din sexuella historia och präglingar i din ancestrala blodlinje. Öppning av nya energikanaler och invigning av den heliga geometriska formen av förkroppsligad feminin livskraft. 

Tid: 11-13 okt        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs 

Fördjupningskurs 25-17 okt 2024

Ascension "MASTERING LIFE OF ILLUMINATION" Orust

Kursen för dig som gått Shamanutbildning eller Ljusarbetarens väg som nu önskar förkroppsliga och leva ditt sanna självmästerskap, den Högre aspekten av självkärlek. Själen kallar dig att förena dig med den levande ljusväven runtomkring, finna vägen djupare in i naturens mångdimensionella riken och helande kraftelement. Du är portalen av evighet som bär alkemins sanna kraft. 

Tid: 25-27 okt      Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

   November 2024  

Helgkurs 22-24 nov 2024

Shamankurs "THE WAY OF THE ILLUMINATED SHAMAN" Kurssteg IV

I en kraftfull och kärleksfull miljö får du ta del av transformerande energimetoder, uppleva liv, död och pånyttfödelse. Du väcker upp medvetenheten om ditt upplysta hjärta och får tillgång till högvibrerande energitekniker. Kraftfulla aktiveringar sker av ursprungliga ljuskoder i dna, omgivande vibrerande energikroppar, inre och yttre ljusfält. Medvetenheten om ditt upplysta hjärta väcks upp.

Tid: 22-24 nov       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Söndag 24 nov 2024

Transformerande "GLOBAL HEALING SESSION" Distans

En kraftfull stund där du tar emot djupgående healing på distans, energiöverföring och aktiveringar av nya ljuskoder som stödjer transformation och accelererad expansion. Kosmiska healingfrekvenser öppnar nya passager i ditt inre, frigör stagnerad energi och omstrukturerar gamla programmeringar, tanke och beteendemönster som begränsat det gudomliga livsflödet.

Tid: Sön 24 nov  kl. 20.00-ca 21.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

   December 2024  

Lördag 21 dec 2024

Divine "SHAMANIC CACAO CEREMONY" Source Ecstasy

Vintersolstånds Ceremoni 

En kraftfull Vintersolstånds Ceremoni med Mästerplantan Kakao. I kärleksfull ceremoni guidas du in i transformation och frigörande av gamla energiprogram i ancestrala linjen, avslutar begränsade mönster och beteenden. Du gör tydligt avslut för detta år och inviger det nya året i stort firande. I ceremoni sker holografiska aktiveringar av nya ljuskoder för det kommande året. Kosmiska portar öppnas för manifesterande av dina drömmar och visioner...

Tid: Lör 21 dec  kl. 16.00-ca 20.00       Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs

Kalendarium över aktuella events år 2025

   Januari 2025  

Fredag-söndag 17-19 jan 2025

Divine Feminine "SACRED LOVE MAGIC" Kurssteg 4

Ettårig utbildning för dig vackra kvinna som önskar kliva in i en mer djupgående intim kärleksprocess med dig själv. Själen kallar dig att hedra den heliga visionen som bor i ditt hjärta, aktivera magin av din urkraft, womben och ledarskapet av det gudomligt feminina. Transformation av din sexuella historia och präglingar i din ancestrala blodlinje. Öppning av nya energikanaler och invigning av den heliga geometriska formen av förkroppsligad feminin livskraft. 

Tid: 17-19 jan        Plats: Henån, Orust
Klicka här för mer information och bokning av kurs 


Fler kurser kommer att läggas upp inom kort

Varmt välkommen!