Manifesteringkurs 
"Master the Art of Manifestation - Soul Embodiment"

Manifesteringkurs "Master the Art of Manifestation-Soul Embodiment" är en kurs för dig som önskar väcka upp förmågan att medvetet manifestera inre drömmar och visioner som den drömvävare och alkemistiska skaparmästare du är. Omfamna själens strålande essens och manifestera med ljusets hastighet det som du i hjärtat önskar uppleva som en del av din önskvärda verklighet.

Vi går djupare in i konsten att manifestera med hjärtat och sinnet, som är en del av ditt själsliga hologram redo att aktiveras igen. Du väcker upp mirakelmästaren i dig och får tillgång till avancerade manifesteringstekniker och energimetoder som hjälper dig accelerera förmågan att leva ditt gudomliga livsändamål och med lätthet förverkliga dina drömmar.

manifesteringkurs-avalon-healing

Du tas till en högre nivå av allt du redan har lärt dig om manifestering och expanderar in i fördjupningen av lagen om attraktion.

Kursen öppnar vägen för dig att meningsfullt leva din Själs högsta potential samt medvetandegöra dina inre visioner. När du bemästrar dina drömmar och visioner, sprider sig en inre glöd till alla dimensioner av din verklighet. Du upplever livet på en högre nivå där frekvensen av dina tankar och känslor förändras positivt.

När du lever med en högre medveten energinivå öppnas dörrarna för ökad livskvalité, strålande livsglädje och villkorslös kärlek. Självkärleken, tron och tilliten till dig själv blomstrar liksom den positiva känslan av att ”Allt är möjligt”. När identifiering sker med din Själs magiska egenskaper höjs din vibrationsnivå permanent och hela din livsupplevelse förändras.

Fantastiska källor till lycka, glädje, tacksamhet och ren livsmagi uppenbarar sig överallt. Det leder till en inre ökad förståelse och ödmjukhet för Storheten Du är.


Du finner djupa Förgyllande Relationer som återspeglar Allt det fantastiska Du är. Upplever en Strålande Hälsa med Vibrerande Livsenergi. Lever ett Meningsfullt liv fyllt av ren Lycka. Upplever inre rikedom yttre rikedom, Finansiellt överflöd, Finner Livssyftet & arbetet du Älskar, Framgång och Succé, Privat och som Företagare

Du är Mirakelskaparen i Ditt liv och Lever det liv Du älskar!


Manifesteringkursen är för dig som önskar bemästra konsten att förverkliga dina drömmar på det personliga planet och för dig som önskar skapa ett framgångsrikt företagande, accelerera flödet av framgång, succé, passionsglädje, meningsfullhet, inkomst, fantastiska möjligheter, medhjälpare….

Du får hjälp att avaktivera gamla mönster och program av självsabotage, rädsla och självtvivel. Stärka din intuitiva förmåga att lita på din egen inre guidning samt öka din förmåga att fatta beslut med lätthet.


Stora genombrott sker när vi säger Ja till oss själva och när det inre skiftet av vibrationer sker förändras den yttre upplevelsen av världen.


Ljuskodaktiveringar erbjuds för att återställa mottagandefrekvensen för magnetisering av önskvärda visioner och upplevelser, samt aktivera inre superkrafter som kan utryckas och användas på ett fantastiskt magiskt sätt.

Kraftfulla energiövningar, djupgående energitekniker och frekvensmetoder delges för att öka nivån av medvetenhet, samt uppgradera din fysiska kropp, kroppsfunktioner och omgivande energifält.

Du följer Själens silvertråd genom hela kursen, för att öppna de energikanaler du är redo att öppna vilka leder dig till bemästrande av manifesteringskonsten. Stärkande själskommunikation tydliggör din själs högre syfte och önskan vilket öppnar dörrar av en magisk synkronicitet.


Välkommen att uppleva en kurs i den multidimensionella andan som inbjuder Dig till en fördjupning i manifesteringskonsten och upplevelsen av din Själs Sanna mästerskap”

       ” Detta är kursen som hjälper Dig leva livets vackra Mirakel fullt ut och vara den medvetna mästarskaparen av din fantastiska livsupplevelse ”

    Varmt välkommen!


Aktuella kursdatum

  • "Manifesteringkurs "Master the Art of Manifestation - Soul Embodiment" Kursen omfattar tre kursdagar fre-sön. Start fre kl. 10.00 
  • Ny Start! Orust: 13-15 sept 2024
  • Investering: Kursen 3 dgr 5200 kr/kurshelg (inkl. frukt, dryck & tilltugg)


Klicka här för mer praktisk information om kursplats, boende och vägbeskrivning

Om du önskar delta i kursen vänligen fyll i formuläret nedan

Anmälan till "Master the Art of Manifestation"

Alla fält * måste fyllas i.