Shamansk Kakao Ceremoni - en vacker och kraftfull kärleksceremoni

Välkommen till vår Shamanska Kakao Ceremoni, en vacker hjärtöppnande och helande kärleksceremoni med Mästarplantan Kakao. Stilla ditt sinne och färdas in i ditt hjärta, in i din sanna existens. När du möter dig själv, din inre visdom, öppnar du upp för expansion av ditt medvetande. En ökad sårbarhet som tillåter återskapande av harmoni och balans. 

Du bjuds in i en harmonisk vacker miljö, en helgad space som skapas inför varje kakao ceremoni. Rening sker med hjälp av örter och elementen, eld, vind, jord, vatten och eter är starkt närvarande. Kakao cere

Alla får en kopp med ceremoniell kakaodryck, helig rå kakao blandad med örter. Kakaobönans kraft och förmåga att öppna hjärtat är stor liksom den helande effekt som bönan och kraften av intention har. Drycken vi erbjuder tillbereds omsorgsfullt genom fokuserad intention av shaman. Olika kraftfulla intentioner ges för olika kakaoceremonier. 

Musiken, helande toner och ljud har en mycket viktig roll under ceremonierna och vi använder sång, trumma, skallra, sjungande skålar... Musiken liksom rytmen av dans och rörelse har en mycket läkande kraft och hjälper varje deltagare in i olika sinnesstämningar och djupare medvetandetillstånd. I en kärleksfull gemenskap bjuds du in till ecstatic dans, frigörande dans genom de olika elementen och du färdas djupare inom dig själv. Ibland kan du sitta i närvaron och "bara vara". 

Mästarplantan Rå kakao öppnar våra hjärtan, aktiverar självkärleken och den sanna livsglädjen. Gammal energi kan lämna kropp och energisystem. Trauman kan lösas upp med växtmedicinens mjuka men starka helande kraftvibration. Läs mer om specifika Ceremonier för frigörande av Trauman genom att Klicka här.


Kakao Ceremoni - spirituella och emotionella fördelar
 

Den ceremoniella kakaon har många fantastiska livsbekräftande egenskaper som stödjer hälsa och psykiskt välbefinnande. Kakaon har förmågan att ta oss dit vi önskar med intentionen. Den innehåller den perfekta balansen av komponenter och energi för att hela och stimulera föreningen av hjärta och ande genom subtila djupare vibrationsnivåer. Mästarplantan Kakao visar oss till porten men vi behöver själva öppna den. Kakaon känner av ditt tillstånd och visar dig vägen utifrån det. 

Hon är en kraftfull växtmedicin som hjälper till att frigöra känslomässiga blockeringar som inte längre tjänar oss, finna vägen av förlåtelse av oss själva och andra samt visa oss vägen framåt om vi fastnar i rädslan för att göra nödvändiga livsförändringar. Gamla beteendemönster och program i det undermedvetna kan lösas upp.

Under ceremonin är du helt omfamnad och likväl blir önskvärda känslor förstärkta. Du tar del av kakaons positiva påverkan och det ökade blodflödet i kroppen skapar en härlig kärleksfull och intim atmosfär inombords, en kärleksexpansion.  

Efter avslutad ceremoni är känslor av lycka, öppenhet och kärleksfullhet vanliga. Det blir lättare och lättare för dig att vara närvarande i nuet och leva med känslan av samhörighet med alltet.  


Positiva effekter av kakaobönan

Kakaon har använts som växtmedicin i Syd- och Centralamerica sedan urminnes tider. Mayafolket och andra naturfolk (som aztekerna och inka) har högaktat kakaoträdet och dess frukt. Den aktiva ingrediensen är theobromin som översätts som "Guds föda". Ritualer och ceremonier runt kakaobönan med dess fantastiska hälsoeffekter har funnits sedan flera tusen år tillbaka. Det har varit ett sätt att gå djupare inom sig själv, resa genom olika världar och kommunicera med gudarna.

Mästarplantan kakao är associerad med den villkorslösa kärleken och har varit dörren till hjärtat. Under ceremonierna ansågs kakaon vara ren medicin, en väktare av visdom, lärare och handledare. Den andliga och helande kraften i kakaon är stor under varje ceremoni. Varje deltagare omfamnas av en vacker tillåtande närvaro som hjälper till att öppna hjärtat.

Drycken används som verktyg för manifestation, balans och harmoni i våra liv. Den är jordande och förankrande av ursprungskraften inom var och en.

Om du vill läsa mer om de "Medicinska positiva effekterna" av rå kakao vänligen följ denna länk genom att KLICKA HÄR


Shamansk Kakao Ceremoni - Kursdatum 

  • Sommarsolstånd Cacao Ceremony i Henån, Orust: Lör 15 juni
  • Tid som gäller: 16.00-20.00  (Divine Source Ecstasy) Klicka här 
  • Höstdagjämning Cacao Ceremony i Henån, Orust: Lör 21 sept
  • Tid som gäller: 17.00-20.30  (Transformation, Magi & Illumination) Klicka här 
  • Investering: Ceremoni 800 kr (inkl. ceremoniell rå kakaodryck + individuella aktiveringar)
avalon-blasippa
  • Sacred Womb Healing Cacao Ceremony i Henån, Orust: Lör 10 aug
  • Tid som gäller: 17.00-20.30  (Womb Hara Healing) Klicka här
  • Investering: Ceremoni 800 kr (inkl. ceremoniell rå kakaodryck + individuell dna-aktivering)

    Ceremoni är för både kvinnor & män, begränsat antal platser!

Klicka här för mer praktisk information om kursplats, boende och vägbeskrivning

Om du önskar delta i "Kakao Ceremonin" vänligen fyll i formuläret nedan 

Anmälan Kakao Ceremoni

Alla fält * måste fyllas i.