Cacao Ceremony Healing - Releasing Trauma 

Välkommen till vår shamanska Cacao Ceremony Healing med intentionen av djupgående transformation och frigörande av olika former av trauman. Du kanske har glömt vem du är och levt efter andras förväntningar på dig. Du kanske har stängt av för din sexuella natur eller levt i en ohållbar obalans genom din sexualitet. Tidiga trauman som sexuella övergrepp, andra fysiska eller psykiska övergrepp kan många gånger ha hämmat dig, fått dig att leva mer ”utanför” din kropp. 

Du kan ha upplevt andra former av trauman både i detta liv och i tidigare inkarnationer som fortfarande håller dig begränsad i livsflödet av olika områden och inom dig själv. Din kropp och energifältet minns allt och genom kroppens cellminnen strömmar en redan skapad biokemi genom hela ditt energisystem. Det innebär att du kan svara på nutida händelser genom rädsla, flykt eller frysbeteende om en känsla aktiveras som varit kopplad till en tidigare traumatisk händelse. Det är inte meningen att du ska leva avstängd eller leva ditt liv halvt fullkomligt. 

Under denna kakaoceremoni kommer vi att frigöra djupa trauman och rester av trauman. Mästerplantan Kakao kommer att arbeta igenom med sin mjuka och kraftfulla kärleksenergi för att lösa upp, frigöra och transformera. Stark wombhealing, läkning av hjärtat, frigörande av skuld, skam och oförlåtande...

Vänligen läs mer om denna vackra Mästarplanta Klicka här


Varmt välkommen att ta din plats i denna kraftfulla helande kärleksceremoni av frigörande och transformation!