Shamanic Journey

Shamanic Journey - Individuell helande ceremoni

Varje individuell ceremonisession är unik och skapas helt utifrån dig och dina inre önskningar. Jag guidar dig in i en djupgående shamansk själsresa för att återställa den ursprungliga balansen och harmonin i dina inre och yttre energikroppar samt omgivande energifält. Öppning och stark läkning av hjärtat, frigörande av rädsla, ilska, skuld, skam, sorg och oförlåtande... Gamla själsdelar får lov att hämtas hem. 

Transformation och frigörande av djupgående trauman och rester av dessa. Rädsla för nära relationer, kärlek, intimitet, livsomvälvande förändringar får lov att lösas upp. 

Gamla begränsade energiprogrammeringar, beteenden, tankemönster och trosföreställningar transformeras och kan skiftas om. Ceremonin kan också hjälpa dig väcka upp dina egna andliga förmågor, stärka själskontakten och relationen med andliga guider och mästare. Se och upplev ditt gudomliga livsändamål, medskapa ditt soul destiny och få tillgång till fantastiska budskap som hjälper dig på vägen.  

Det finns inga begränsningar för vilka gåvor ceremonin av magi kan ge dig. När du väl är omsluten av kärlekens närvarande kraftenergi vilar du i Modern och Faderns trygga famn och tar emot fantastisk gudomlig hjälp.

Sessionen är starkt jordande och förankrar dig med själskraften genom din fysiska kropp. Du länkas samman med Moder natur, naturens levande symfoni och harmoni. Under ceremonin får du hjälp av växtmedicinen Mästerplantan Kakao men kan också välja att göra ceremonin utan kakao. 

Välkommen till en vacker hjärtöppnande och helande kärleksceremoni!

Om du vill läsa mer om växtmedicinen Kakao Klicka här

Investering: 3800 kr ca 3 tim (helande ceremoni+ceremoniell kakaodryck) 


Om du vill boka en Shamanic Journey vänligen fyll i formuläret

Boka Session - Behandling

Alla fält * måste fyllas i.