Divine Orgastic Flow  
Divine Feminine Path II

Det andra året på Divine Feminine Path utbildningen är kursen ”Divine Orgastic Flow”. Under detta år fördjupas uppvaknandet och minnena om Wombens djupare mysterier och förmödrarnas nedärvda heliga kunskap. Du reser vidare in i hjärtat av din womb och får tillgång till outforskade heliga rum, där visdom och födandet av det orgastiska tillståndet väntar på att få aktiveras och blomstra.  

En sensuell dans tar vid där den mottagliga feminina kraften leder den manliga aspekten in i det okända. Sammansmältning sker av flödet med den sexuella energin och hjärtats inre diamant. Öppning av den kvinnliga sexuella njutningen leder dig vidare igenom porten av andligt uppvaknande. Under denna resa välkomnas extatisk livfullhet och förkroppsligande av den inre saligheten.

Du öppnar upp för en accelererande djupgående intim process med dig själv, där tillåtelsen av njutning och orgastiskt energiflöde expanderar bakom tidigare lager av smärta och överlevnad. Hedra själen som kallar, expandera intimiteten från din djupaste feminina längtan och öppna dig för din erotiska vackra kropp.

När du reser djupare in i sexualiteten och öppnar dig för flödet av den feminina källan, kan fontänen av erotik återigen flöda fritt. När den naturliga sensitiviteten för njutning, kärlek och sann passion väcks upp finner du vägen att genom vibrerande livsglädje skapa och manifestera dina drömmar.

Aktivering och öppning sker av nya energikanaler för att mer permanent vibrera den heliga geometrin av ren feminin urkraft, förkroppsligandet av det gudomligt feminina och gudomligt maskulina.

Portalen av Moder Jords sanna livsflöde initieras för att vibrera i ditt hjärta. Den starka kärleksenergin är en ren pulserande kraft som återaktiverar den ursprungliga balansen av elementen inom dig. Dessa som redan finns inkodade i ditt kroppsliga system bär naturens krafter och mångdimensionella värdefulla egenskaper. 

Frekvenskoderna aktiverar det femte elementet som bär essensen av skapelsekällan Moder Fader Gud i våra hjärtan. När detta sker kan du genom din kropp navigera i högre dimensionella medvetandenivåer.

När elementens krafter återställs, den elementära balansen, grundningsfrekvensen upprättas, löses polariteten upp. Porten till hjärtats inre diamant och alla kosmiska dimensionella världar smälter samman och blir till enhet i ditt hjärta. 

Heliga geometriska symboler av kristallfrekvenser förankras i ditt fysiska tempel, din kropp och en diamantstruktur skapas. I balans med femte elementet vet och känner du din sanna existens som multidimensionellt väsen, Jag Är närvaron, Gudsmedvetandet.

Fördjupningskursen är för dig som önskar leva din sanna livsmission, föda fram och leda världen som stöder den högre gudomliga planen för all mänsklighet på Jorden, framtida generationer och Moder Jords fortsatta existens.

När den gudomligt feminina kraften är förankrad och återställd på alla plan, kan Modern andas in alla elementens energikrafter som återigen får genomströmma hennes ådror. När så sker aktiveras en enorm kärleksfrekvens i Moderns hjärta. Kraften i hjärtat skapar en ny frekvenspuls av ren villkorslös kärlek som bär förmågan att återställa all rytm av balans och harmoni i naturen, i den mänskliga kroppen, i allt vibrerande liv. 

Den Holografiska ritningen av Skapelsen är redo att väckas upp inom Dig

Du öppnas för en kraftfull kärleksbaserad Initieringsperiod, Aktiveringar av genetiska frekvenskoder som förenar det feminina hjärtat med womben. Wombpower, Orgastiskt kärleksflöde, Sexuell kraftenergi, Dearmorering sker för att kärleksfullt lösa upp förflutna rester, Wombhealing.

Akasha magi, Öppning av kroppsportaler, externt och internt. Feminint ledarskap, Glädjefull Skaparkraft, Livsmagi, Vackra Ceremonier, Gudomliga Mirakel, Självtillåtelse, Sensuell njutning, Beröring, Tantra, Erotisk sensuell massage, ecstatic dance och mycket mer... Uråldig Visdomskraft…Sann självkärlek! 

Varmt välkommen Du som i hjärtat känner Dig kallad...

Begränsat antal platser! 


Divine Orgastic Flow - Aktuella Kursdatum

Divine Feminine Path II

  • Divine Orgastic Flow i Henån, Orust: NY START 11-13 april år 2025
  • Investering: Kursen 4 kurshelger 15 700 kr vid fullbetalning. Om du önskar delbetala för varje kurstillfälle är kostnaden 4300 kr (kost och logi tillkommer)

Utbildningen är upplagd på fyra kurshelger under ett år. Anmälningsavgift 1500 kr betalas till bankgiro 5797-8439. Anmälan är bindande! 

  • Alla kurstillfällen år 2025-2026
  • 11-13 april, 18-20 juli, 10-12 okt och 16-18 jan 2026
  • Förkunskaper: Sacred Love Magic år 1 (+ annan likvärdig utb)

Klicka här för mer praktisk information om kursplats, boende och vägbeskrivning

Om du önskar delta i "Divine Orgastic Flow" fyll i formuläret

Anmälan Divine Orgastic Flow & Mastering Divine

Alla fält * måste fyllas i.


Kursen är för dig som vill återta din fullaste ursprungskraft och leva kärleksmagin av rent orgastiskt ursprung som vaknar till liv genom resan av fullkomlig Självkärlek!


Varmt Välkommen vackra Drömvävare!