Kärleksretreat för Par

Vägen av själslig och andlig fördjupning i relationen

karleksretreat-pernilla-carlqvist.jpg

Under en kärleksretreat får ni som par fantastiska verktyg som hjälper er att leva i mer frihet, tillåtande och acceptans. Självkärleken hjälper er att helhjärtat våga öppna era hjärtan för varandra. I närvarons ljus kan ni uppleva och älska varandra som dem ni är, se igenom rädslor och mindbaserade koncept som hindrat er från att se sanningen.

Ni öppnar upp för att uttrycka er gudomliga kreativitet på ett sätt som frambringar känslan av passion, livsglädje och meningsfullhet. När ni är redo att ta fullt ansvar för era egna upplevelser och för de emotioner som dyker upp, är ni fria att leva er dröm och älska varandra som dem ni är.

Utifrån ett öppet hjärta ser vi vår djupaste önskan att skapa livets dans med vår livsparter. Vi ser och omfamnar våra egna behov, vi känner mod och trygghet att förmedla detta till vår partner. Med vårt hjärta öppet kan vi möta vår partners sårbarhet med kärlek, medkänsla och tacksamhet. Tacksamhet över vår partners mod och trygghet att våga visa sin sårbarhet.

I den nya tidens kärleksrelation går vi hand i hand genom våra innersta rädslor och hemligheter. Ärligheten, modet och trösten vi ger varandra fördjupar och befäster de starka banden vi har på själsplanet. Den fördjupade tryggheten och ovillkorade kärleken väcker slumrande delar av liv, lust och åtrå. Visar oss livets mirakel och lekfullheten som finns inom oss alla.

Retreaten hjälper er som par att skapa en högvibrerande kärleksrelation som är baserad utifrån era själars högre vision, en relation som vibrerar i harmoni och samklang mer era djupaste önskningar.


Öppna Dig för föreningen av det gudomligt feminina och gudomligt maskulina!


För att boka Kärleksretreat Klicka här