Personlig utveckling - vägen till frihet

Personlig utveckling handlar om allting som kan erbjuda oss en meningsfull väg framåt på vår personliga utvecklingsresa. När vi lär oss att lyssna och lita på vår egen intuition, när vi vågar möta oss själva, våra tankar och djupaste inre känslor och acceptera dem helt och fullt precis som de är, får vi tillgång till vår egen inre kraft och styrka. I acceptansen tar livskraften över och vi kan lättare leva våra liv i glädje, lycka och harmoni. Vi bygger upp en tillit till vår förmåga att hantera känslor och tankar som hjälper oss framåt på vägen, istället för att låta oss omedvetet styras av dem. Personlig utveckling hjälper oss framåt i alla aspekter av livet och välkomnar vår inre resa mot ökad medvetenhet.

När vi kan använda våra speglingar vi gör i andra människor och situationer på ett så konstruktivt sätt som möjligt, när vi själva vågar se våra egna projiceringar på andra, kan vi få en djupare förståelse för vad som döljer sig i vårt eget inre. När vi lyckas förstå den djupare innebörden av den yttre verklighet som vi upplever, alla roller som spelas, förstår vi också att vi själva bär ansvar för vår egen livsupplevelse. När vi har kommit så långt i vår personliga utveckling kan vi också förstå att vi är vår egen skapare av verkligheten vi upplever och vad vi väljer att fortsätta uppleva i våra liv.

Personlig utveckling ger gåvan av kraft

Våra tidigare erfarenheter och upplevelser i livet har gett oss olika beteendemönster, trosföreställningar och gamla program baserade utifrån våra medvetna och omedvetna tankar och känslor, så väl positiva som "negativa". Om vi upplever vår tillvaro som svår och smärtsam och vill förändra vårt liv till det bättre, kan vi med vår egen kraft vända oss inåt för att se och uppleva vad som finns på insidan av oss själva. När vi väljer att vända oss inåt för att lysa medvetenhet in i våra inre dolda rum, möta våra djupaste känslor, rädslor och annan dold energi, har vi en fantastisk möjlighet att befria oss själva. 

När vi genom närvaro löser upp "gammal" omedveten energi, känslor, minnen och upplevelser ur det förgångna har vi nyckeln till frihet. Vi är redan fria men vår upplevelse kan vara en helt annan. Vi lär oss att bemästra vår lägre personlighet och tillåter oss själva inte längre att styras av vårt "mind" ego. Allting kan lösas upp i medvetandets ljus och när vi svarar med kärlek löser vi upp allt "inre mörker", omedveten energi. Transformationen sker automatiskt och vi får kontakt med vårt innersta väsen. Vi hittar hem igen! 


" Ju mer vi kan älska oss själva
och möta allt levande omkring oss
med kärleksfullt, öppet och medkännande hjärta,
desto vackrare blir vår omgivning " 

Brooke medicine eagle

När vi är mer medvetna om vilka vi är, vår sanna essens, får vi tillgång till vår högsta potential och kan lättare bibehålla vårt fokus på det som vi verkligen vill vara, uppleva, känna eller ha i livet. När vi bygger en grund för vänskapen och kärleken till oss själva, skapar vi lättare fantastiska relationer till andra människor och vår omgivning. Vi öppnar dörren till möjligheternas värld där allting är möjligt. Det finns inga begränsningar endast de begänsningar som vi i tanken väljer tro på. Istället för att vänta på att mirakel ska ske, kan vi vara miraklerna i våra egna liv! 

Det finns många olika vägar att gå när det gäller personlig utveckling. Alla finner sin väg av sanning som leder oss vidare in i essensen av oss själva, vår sanna natur. 
När vi ger oss möjligheten att stanna upp och möta oss själva skiftar hela vår upplevelse av verkligheten om. Många människor önskar att må bättre, ha kärleksfulla relationer, vara mer i kontakt med sig själva och leva mer i samklang med livet. Oavsett vilken väg vi väljer att gå når vi alla förr eller senare fram.

Det är inte målet i sig som är det viktigaste utan hur vi väljer att ta oss dit. Själva resan är vårt mål.

"  Våga vara fantastisk, det är precis vad du är "


Om du önskar läsa mer om Andlig utveckling vänligen Klicka här


All kärlek till dig!

i