Helande Meditation
Sacred Love Magic gruppen

Välkommen att lyssna till denna helande meditation som för dig in i ett expanderat tillstånd bortom tid och rum. Under denna stund tar du emot starka ljusfrekvenser, aktiveringar av ursprungliga ljusskoder i DNA för att leva ditt liv i ren gudomlig kärleksfullhet med öppet hjärta. Kraftfulla frekvenser från Moderns inre Womb för dig in i jordande och grundande vibrationer som förankras i din fysiska kropp. Denna varma jordpuls är med dig under hela denna stund. Öppna dig för integrationen av en djupare närvaro, inre lugn, harmoni och sinnesfrid.

Under meditationen kommer du få uppleva en kanaliserad del som innehåller det kosmiska ljusspråket, själsspråket som genomströmmar din egen strålande själ. Det verbala språket som förmedlas innehåller heliga geometriska former med specifika koder som inte kan förstås med ditt logiska sinne. Dessa frekvenser flödar genom din själ och in i ditt visdomsfulla hjärta. Allt som förmedlas genom dessa frekvenser kan du fullkomligt förstå genom ditt vackra hjärta. Jag vill dock rekommendera dig varmt att vila i ett mottagandeflöde utan att behöva förstå och låta frekvenserna instruera den medfödda intelligensen inom dig att återskapa den gudomliga kosmiska grundstrukturen i dig. I ditt hjärta översätts alla koder genom själen till en djupare kommunikation och förståelse som du kan komma att uppleva allteftersom.  I det eviga nuet kommer även de kanaliserade koderna att omvandlas till nya när du lyssnar.

Vänligen följ länken nedan för att lyssna.

https://www.avalon-healingcenter.com/media-files/healingresa1_lightlanguage_sacred_love_magic.mp3

Denna meditation kan du lyssna på när helst du önskar skapa en djupare kontakt och förankring med dig själv, din kropp och Moderns inre jordpuls. Likväl kan den komma att fylla ett starkt helande syfte för en specifik önskan du själv bär. Varje gång du lyssnar kan du komma att uppleva stunden annorlunda.

Meditationen är ca 30 min och du lyssnar naturligtvis när ditt hjärta kallar dig!


All oändlig kärlek vackraste Regnbågsgudinna och minns din sanna ursprungskraft!