Samtal med Själen

” Du vackra underbara, jag har väntat länge på dig, önskat dig tillbaka till sanningen, vetat att du en dag vaknar upp för att inse att du aldrig har lämnat ditt hem, den du verkligen är. Du känner återigen min närvaro och hör min längtan i ditt hjärta. Du upplever återigen min sanna essens som är ren villkorslös kärlek, ren medvetenhet, du är hemma. Länge har jag talat till dig genom hjärtats språk, försökt att nå dig, illusionens slöja har haft sitt grepp, liksom din tro på dess ansikte. 

Du vaknar upp för att minnas vem du är och alltid har varit, förenas med ditt sanna Jag, med mig - din själ och den gudomliga källan av ljus - Gud, Livet, den Högsta kraften i Universum som genomsyrar allt varande. Du förenas med allt och förstår att du är en del av helheten, ett med den gudomliga källan och livet självt. Din hemkomst välkomnas och firas av alla de ljussjälar som omsluter din existens. Din värld är min värld, min värld är din värld, det finns ingen separation.

Du vackra underbara, du ser bortom formen och blir visad människans sanna essens, ty det är din väg att uppleva själslig frihet. Du ser igenom illusionen om separation, den jordiska formvärldens illusoriska värld och avidentifierar dig helt med egot och den du trott dig vara. Allt lyses upp i medvetande ljus, blir tydligt och klart. Alla bitarna faller på plats och du förenas med helheten som omsluter allt i hela Universum och bortom denna. 

Du minns återigen ditt sanna ursprung och varför du kommit till denna värld, i denna form som människa. Jag valde att göra denna livsomvälvande resa för att själv få känna och uppleva mitt Själv, som rent varande, ren medvetenhet. Kunskapen bär jag och vetskapen är jag, men upplevelsen av min sanna essens kunde inte ges på annat sätt än genom dig, manifesterad som denna livsform i denna relativitets värld av form. Du har genomgått alla mänskliga känsloförnimmelser, tankar, sinnesupplevelser och fysiska sensationer, vilka alla omfattas av den totala kärleken som genomsyrar allt. Kärlekens sanna essens är vad och vem du är och alltid har varit.

Du är en ren gudagåva, liksom alla andra människor som getts liv i denna komplexa form som människan är. Dina andetag är livskraften bakom ditt upplevda jordiska liv. Livet är inte längre vad du tidigare har upplevt det som, du inser att du är själva livet, livet är du. Olika benämningar och definitioner kan ges detta varande, men orden och begreppen i sig är begränsande, liksom all annan form manifesterad, och kan därför endast fungera som riktlinjer mot essensen av varande. Detta varande som ren medvetenhet, själens sanna essens, kan inte förstås genom form, det är en ren upplevelse genom fullkomlig närvaro. Du välkomnar dig själv i denna förbindelse med den universella källan till allt liv.

Livet är ett mirakel och du lever det nu. Jag tackar dig för att du möjliggör ditt livssyfte, jag tackar dig för din tro och tillit till livet. Du upplever livet och verkligheten precis som den är, känner full acceptans till det som är och fyller ditt högsta syfte som närvarande medvetenhet. Du är i frid med dig själv, upplever full närvaro i alla dimensioner av din existens, inser din egen storhet och gränslöshet - du är äntligen hemma. Jag är din själ, den du är, ditt sanna jag som talar till dig genom hjärtats språk ”.All kärlek och ljus till dig!