Awakening the shaman

"Awakening the shaman" är steg I i en kraftfull shamanutbildning för dig som önskar gå den uråldriga vägen av helande, kunskap och visdom. I våra hjärtan bor minnet av en gudomlig balans mellan människa, jord och kosmos. Detta minne som är sant växer sig starkare och starkare. Vi har sett och upplevt alla aspekter av livet genom oräkneliga inkarnationer.

Kraften från sanningen och kärleken driver nu på mänskligheten att på nytt finna denna gudomliga balans. Under kurshelgen får du genom kärleksfull guidning möjlighet att påbörja helandet av din historia, öppna upp för den större delen av dig själv som legat dold bakom en illusorisk bild av verkligheten. Du öppnar upp för världen fylld av naturandar, djur och andliga hjälpare. Du återknyter en stark kontakt med Moder Jord och Fader Himmel, samt de fyra olika riktningarna. Under kraftfulla ceremonier och upplevelsebaserade övningar får du känna och uppleva de subtila världarna.

Awakening the shaman - kursens innehåll

 • Kunskap om energivärlden
 • Sammankoppla med Moder Jord, Fader Himmel och de fyra riktningarna
 • Energibalansering av inre och yttre kroppar
 • Transformerande trumresor - själsresor
 • Hela din historia, möte med ditt inre barn
 • Möte med kraftdjur, naturandar, djur , mineral-och växtriket.
 • Shamansk healing, grundmetoder
 • Samarbete med andliga medicinmän och medicinkvinnor, specialister och hjälpare
 • Eldceremoni
 • Upplevelsebaserade övningar – praktiska övningar enskilt och i grupp
 • Utesittning
 • Grundkurs - Inga förkunskaper krävs

  Aktuella kursdatum

  • Shamankurs (steg I) i Henån, Orust: 14-16 februari 2020
  • Investering: Kursen 3 dgr 4100 kr/kurs (inkl. frukt och dryck)
  • Fullbetalning (alla 5 kurser) 19 000 kr               


  Klicka här för mer praktisk information om kursplats, boende och vägbeskrivning

  Om du önskar delta i "Awakening the Shaman" vänligen fyll i formuläret nedan. Du kommer få välkomstbrev i god tid innan kursstart. Kursavgiften inbetalas i förskott på Bankgiro: 5797-8439 för att garantera din plats. Anmälan är bindande!

  Anmälan till Shamankurs

  Alla fält * måste fyllas i.

  Shamanism

  Shamanism är människans mest ursprungliga form av andlighet och dess metoder utövades långt innan andlighet utvecklades till religioner och trossatser. Shamaner har funnits hos alla ursprungsfolk över hela världen och är idag fortfarande ett levande inslag i många kulturer. De shamanska metoderna har funnits och praktiserats världen över under årtusenden och det visar på vilken enorm kraft och potential som finns i dem. 

  Ordet shaman som kommer från evenki, ett folkslag i Sibirien, betyder ungefär "den som vet", den som ser i mörkret. Shamanen ser allt i naturen som levande, allt bär på ett medvetande och allt i vårt universum är förbundet med vartannat genom ett fält av energi, genom livets fantastiska Väv. Allting som lever har en ande; stenen, trädet, djuret, vattnet, elden och så vidare. 

  Om du vill läsa mer om shamanismen vänligen följ denna länk genom att Klicka här


  i

  eng

  VINTERSOLSTÅND

   Shamanic Cacao Ceremony

  Transformation Magi Illumination

   Lör 21 dec

  Ettårig   Shamanutbildning

  Ny START

  14-16 feb