Shamanism Shaman - Uråldriga metoder för kunskap, helande och skapande idag

Shamanism shaman förr och idag smälter samman i en regnbågsdans av existens, kunskap och visdomsbärande. Shamanismen är människans mest ursprungliga form av andlighet och dess metoder utövades långt innan andlighet utvecklades till religioner och trossatser. Shamaner har funnits hos alla ursprungsfolk över hela världen och är idag fortfarande ett levande inslag i många kulturer. 

De shamanska metoderna har funnits och praktiserats världen över i årtusenden och det visar på vilken enorm kraft och potential som finns i dem. Idag synkroniseras den uråldriga shamanska kunskapen med den nya moderniserade shamanismen som genomströmmar vår värld.

Shamanens uppgift 

Ordet shaman som kommer från evenki, ett folkslag i Sibirien, betyder "den som vet", den som ser i mörkret. Shamanen ser allt i naturen som levande, allt bär på ett medvetande och allt i vårt universum är förbundet med vartannat genom ett fält av energi, genom livets fantastiska väv. Allting som lever har en ande; stenen, trädet, djuret, vattnet, elden... Shamanism Shaman

Shamanen är en person som i förändrat medvetandetillstånd och djupare trance "reser" in i andra världar för att hämta och förmedla värdefull information, kunskap och kraft. Shamanen samarbetar med andevärlden för att återställa balansen inom en människa och hennes miljö, mellan människan, samhället och naturen. Shamanen söker kunskap om den andliga aspekten av sjukdom, gör bland annat soul retrievals, tar emot vägledning, hjälper själar att ta sig vidare till andra sidan och mycket mer. Shamanism Shaman 

Shamaner har genom tiderna haft många roller och fungerat som helare, medicinmän, medicinkvinnor, kloka gummor, kloka gubbar, mästare, doktorer, präster, ceremoniella ledare... 

Shamanism Shaman - Resor till andra världar

Resor till andra existensplan sker genom trumma, skallra, sång, dans och i vissa traditioner även genom psykedeliska droger som växter, tobak och alkohol... Shamanen går bortom upplevelsen av den fysiska världen som består av form och materia och till den parallella världen som består av energi och ande. I andevärlden får shamanen kontakt med andliga guider, hjälpare och kraftdjur och tar genom dem emot vägledning och helande energi. 

Shamanismen i vårt moderniserade samhälle

Idag kan vi använda oss av de uråldriga shamanska metoderna i samma syfte som shamaner har gjort i årtusenden. Vi kan göra en trumresa och färdas genom passagen av andra existentiella världar där vi får tillgång till kraft, vägledning, kunskap och helande. Det ger oss en fantastisk möjlighet att hela oss själva och vår relation till Moder Jord. När vi själva finner svaren ökar vår självkänsla, tro och tillit. Vi förankrar och grundar oss i en underbar känsla av sant egenvärde. Vår kontakt med den gudomliga världen, Fader Himmel, våra andliga hjälpare, Moder Jord, Moder Natur och alla levande element skapar känslan av enhet, att vi är ett med alltet. Vi återvänder till vår egen sanna natur, är hemma och fullkomligt omfamnade av Universums eviga kärlek som omsluter allt. 

Idag reser vi också genom meditation, själsresor och drömmande in i andra världar med mer lätthet än tidigare då frekvenserna som strömmar in till vårt Jordeplan är så mycket högre och starkare. Avslappning och medveten närvaro hjälper oss att vara grundade och närvarande i våra fysiska kroppar, vilket är mycket viktigt när det gäller all form av helande, växande och expansion. Den främsta nyckeln för oss alla idag är att vara så närvarande vi kan i varje ögonblick och med ödmjukhet omfamna oss själva i de stunder då vi inte helt lyckas. Självkärlek och självacceptans är portalerna för närvaron att ta plats igen.   

Låt oss se all skönhet i världen genom våra hjärtan av visdom och kraft. Låt oss hedra och vara ödmjuka inför allting i skapelsen. Det är Shamanens väg!

Det finns många shamanska traditioner runtom i världen med sina olika läror att studera och praktisera. Inkatraditionen har under många år legat mig varmt om hjärtat, liksom flera nordamerikanska traditioner. I min världsbild lever vi alla i en värld av levande energi och lärorna vibrerar inom oss när vi är redo att aktivera dem. Den andiska traditionen tillsammans med andra sammanvävda traditioner från olika världsdelar är en värdefull del av mitt liv idag. 

Det viktigaste är att följa sitt hjärta och finna sin egen väg av sanning. När vi genom hjärtat skapar vår egen tradition och använder inspirationen från världens alla hörn och kanter, kan vi leva vår sanna dröm och förverkliga oss själva som de mästare vi alla är. Minnena om de uråldriga metoderna finns inom oss alla som känner oss kallade till shamanismen. Vi kan med stor ödmjukhet och respekt använda dem som fantastiska verktyg och nycklar tillsammans med de nya uppgraderade frekvensverktygen som kanaliseras in i vår värld idag.

Den shamanska energimedicinen är oerhört kraftfull när det gäller att öppna hjärtats intelligens och visdom. När så sker sammansmälter våra inre världar med vår yttre verklighet och vi förstår vår sanna skaparkraft. Själen återtar sin plats och hjälper oss att med mer lätthet leva vår dröm i passion, kärlek, intimitet och fullkomlighet. 

Om du vill ha mer information om Shamanism råder jag dig att finna vägen till andra källor och framförallt din egen källa av inre visdom.

Du är varmt välkommen att delta i någon av våra shamankurser. Om du vill läsa mer vänligen följ denna länk genom att Klicka här


Du bär den shamanska kunskapen inom dig!

i