Shamansk Trumresa Ceremoni

Välkommen att uppleva Shamansk Trumresa Ceremoni med oss, våra fantastiska andliga hjälpare, medicinmän och medicinkvinnor. Trumresor och själsresor varvas med helande sång och dans där du har möjlighet att resa igenom tidsportarna till andra dimensioner. Välkommen att ta din plats i cirkeln, trumma med oss eller bara njut av "varande" och ta emot förstärkande energigivande Moder Jord vibrationer. Våra specifika Trumresa Ceremonier inkluderar även individuella shamanska behandlingar under ceremonins gång.

Trumresan är transformerande, djupgående och omvälvande för många. Du får en fantastisk möjlighet att grunda och förankra dig själv samt väcka upp mer av din ursprungskraft. Du öppnar upp för Moder Jords hjärta, visdom och helande kraft, kan vila i närvaron och resa djupare in i ditt hjärta.
Shamanska trumresecirklar erbjuds vid olika tillfällen under året. Varje cirkel skiljer sig från ena gången till andra.

Shamanska trumresor är ibland en del av "Healingcirkelns" innehåll. Under våra "Healingcirklar" kan ibland trummorna användas under meditationer och själsresor och därför finns dessa cirklar också med i nedan kursdatum.

Ceremonier som erbjuds sommartid kommer att erbjudas utomhus i naturen med dess alla element, riken och kärleksfulla väsen om vädret tillåter. Öppna dig helhjärtat för att se, välkomna magin och alla vackra ljusdimensioner bortom slöjan! 

Varmt välkommen att dela denna stund med oss!


Shamansk Trumresa Ceremoni - Kursdatum 2021

  • Lördag 7 aug  kl.17.00-20.00        Shamanic Cacao Ceremony         Klicka här
  • Lördag 14 aug  kl.18.30-21.00       Shamansk Trumresa Ceremoni
  • Torsdag 26 aug  kl.19.00-20.30    Online Healingcirkel Expansion   Klicka här

Om du önskar delta i kursen vänligen fyll i formuläret nedan. 

Anmälan Shamansk Trumresa

Alla fält * måste fyllas i.

Mer om Shamanism

Shamanism är människans mest ursprungliga form av andlighet och dess metoder utövades långt innan andlighet utvecklades till religioner och trossatser. Shamaner har funnits hos alla ursprungsfolk över hela världen och är idag fortfarande ett levande inslag i många kulturer. De shamanska metoderna har funnits och praktiserats världen över under årtusenden och det visar på vilken enorm kraft och potential som finns i dem. 

Ordet shaman som kommer från evenki, ett folkslag i Sibirien, betyder ungefär "den som vet", den som ser i mörkret. Shamanen ser allt i naturen som levande, allt bär på ett medvetande och allt i vårt universum är förbundet med vartannat genom ett fält av energi, genom livets fantastiska Väv.

Om du vill läsa mer om shamanismen vänligen följ denna länk genom att Klicka här
i

eng

Shamanic Cacao Ceremony

"Sacred Womb Healing"

Lör 27 nov

"Transformation, Magi, Illumination"

Lör 18 dec

NY START 

 Sacred Love Magic  

 "Divine Feminine Path"

15-17 april