Inspiration och tänkvärda ord

Välkommen att ta del av inspirerande budskap, affirmationer, tänkvärda ord och meningar, samt existentiella frågor. Vår önskan är att inspirera, vägleda och låta budskapen fylla dig med positiv energi och kraft.

När vi är i närvaro med vår andliga energi, i "varande" får vi tillgång till en fantastisk källa av visdom och kraft. Vår livsglädje flödar och bringar fram vår egen gudomliga kreativitet. 

" Jag lever ett underbart liv fyllt av kärlek och ljus "

Vem är jag bakom alla roller, alla tankar, allt dömande av rätt och fel, bra eller dåligt?

Bortom tankar och dömande finns en gränslöst kärleksfull varelse som utan självisk agenda önskar det allra bästa för alla andra och för sig själv - denna varelse är jag.

" Jag går framåt i livet med lätthet "

" Våga stanna upp för att se skönheten i allt som är. Naturen talar till dig genom trädens viskningar, blommornas doftande, fåglarnas sång och djurens varma andetag "


Bara för en dag

Bara för en dag, vila ditt sinne
Bara för en dag, låt ditt hjärta tala
Som om du, var den enda 
att bry dig om

Sjung för alla, sjung för din själ
Låt ditt hjärta brinna
av längtan
Låt ditt hjärta brinna
av glädje

Bara för en dag, var i det som är
Du är gudomlig
gudomlighet vilar inom dig
Sjung ditt hjärta
Sjung din melodi

Bara för en dag, finner du ro och stillhet
Gör denna dag till oändlig
och du uppfyller din själs längtan
Var din själ
och du är fulländad,
fulländad med Alltet!


Lever jag en autentisk version av mig själv hemma, med vänner, på jobbet?

Hur kan jag och andra tjäna att jag låter mer av mig själv skina igenom?

Är kostnaden mer än modet att släppa taget om begränsande tankar om att vara bra nog eller rädsla för andras åsikter?

 Jag är fantastisk som jag är - här och nu!


Se djupt in i hjärtat

Se djupt in i ditt hjärta
Våga möta den du är, Se djupt in i ditt hjärta
Se dig själv, den du är och
alltid har varit

Låt ditt hjärta tala, låt ditt hjärta sjunga
Dansa med ditt hjärta, sprid ut dina vingar
Låt ditt hjärta leda dig
Låt ditt hjärta skölja bort alla tvivel, all oro
du är oändlig

Se in i ditt hjärta och du ser in i djupet
av allt som är
Var ett med ditt hjärta, var ett med allt
Ditt hjärta leder dig rätt
Ditt hjärta är din bästa följeslagare,
vägledare och vän
Bli ett med ditt hjärta och du blir ett 
med friheten inom dig själv 

Se djupt in i ditt hjärta
Förstå att där inte finns något att förstå
Hör ditt hjärtas melodi, sjung sången, dansa sången
Lev djupt det som du är,
har varit och alltid kommer att vara

Se djupt in i ditt hjärta, möt dig själv
och din storhet


" Jag är helt öppen för universums fantastiska överflöd "

Välkomna dig själv in i kärlekens ocean av ljus och visdom.
När du träder in i denna verklighet,
har du funnit ditt sanna väsen, ditt hem.
En underbar frid infinner sig, fyller hela ditt väsen.

Du förenar dig med alla andra ljussjälar
som vibrerar i samklang med din själ.
Du är hemma...

" Jag är en gränslös källa av visdom och kraft "

Naturens moder omfamnar dig med all sin kärlek. Om du stannar upp och lyssnar med hjärtat, kan du se, känna och uppleva hennes harmoniserande hjärtslag. Bli ett med hennes andetag som leder dig djupare in i nuet. Det är i nuets ögonblick all kraft finns

" Kärleken strömmar in i mitt liv "

När du förstår gåvans kraft i att skapa och samskapa med andra, kan du leva ett underbart berikande liv i glädje och fullkomlighet på alla nivåer. Du har redan allt som du behöver, ty allt finns redan inom dig. Mästaren som du väntar på lever redan inom dig.

" Jag älskar mig själv precis som den jag är "

All kärlek till dig som nu håller på att vakna upp!

eng

Healingresa till Peru 2018

Välkommen att resa med oss 28 april-12 maj!

Awakening the Shaman

Ny START Ettårig Shamanutbildning den 16-18 feb

Shamanska Trumresor

Healingcirklar 

Aktuella datum på kurscentret