Shamanism - Mastering Life of the Illuminated Shaman & Walk in Peace

Fördjupningskurser för dig som redan har gått Shamanutbildningen

Våra fördjupningskurser i shamanism är för dig som redan vandrar shamanens väg och önskar gå djupare in i medicinen av självuppvaknande, helande och själskraft. Du finner vägen djupare in i naturen, dess helande kraftelement och olika riken. Världen av energimedicin kallar dig att öppna upp för din högre medvetenhet ”Jag Är närvaron”. Du färdas igenom drömfångarens mitt för att uppleva portalen av evighet. En oändlig omanifesterad potential som inte kan namnges eftersom den är bortom all objektifiering, ett oändligt ”Ingenting”.

Längtan av varande tar dig på nya resor inom dig själv där mer kunskap om den helande uråldiga vägen och livsmagin väcks upp. När din inre värld fortsätter att öppnas och illusioner ses igenom, kan du vandra i skönhet och till fullo leva din dröm. Du blir den vandrande portalen av ljus som lyser upp människors hjärtan.nism

Kurserna erbjuder dig vägen att praktisera och leva medicinhjulen av balans och harmoni, öppna upp för din egen sanna natur, sexualiteten och det orgastiska väsen du är. Upplev dig själv på nytt genom livet, döden och pånyttfödelsen som föder fram själsliga sanningar.

Du får bada i högfrekventa ljusvågor och gyllene spiraler som sköljer igenom hela din kosmiska energikropp. Upplev metoder för njutning genom hela din fysiska kropp och alla sinnen. Finna och vara vägen av gudomligt livssyfte, leva och vara den kärleksfulla regnbågskrigarens dans.

Vårt praktiserande av shamanism erbjuder själsliga resor för att stärka eldsflamman, den universella livskraften som genomströmmar hela din kropp. Du fördjupar dig i energitekniker för att förändra energistrukturer, släppa och frigöra gamla tanke- och beteendemönster, samt begränsade programmeringar. Lösa upp gamla blockeringar, smärta och sjukdom, samt öka din förståelse för hur symtomen uppstår. Färdas igenom dimensionerna och få tillgång till fantastisk vägledning och specifik ”medicin” för olika tillstånd. Träd in i medicinkvinnan och medicinmannes visdom.

Shamanism - kursinnehåll

Varje fördjupningskurs är unik och kanaliseras på plats. Olika shamanska traditioner vävs samman och skapar ett unikt Medicinhjul av fullkomlig enhet. Kurshelgen inkluderar specifika delar som guidas att bli upplevda och praktiserade, innehållet kan därför skifta och variera från gång till gång. Kursen anpassas individuellt också utifrån den nivå som du befinner dig på.

Kursinnehållet kan vara:

  • Avancerade Shamanska Healingmetoder
  • Shamanskt Drömarbete
  • Individuella Ceremonier
  • Power animals - Healing med Kraftdjur
  • Shamanic Trance Dance
  • Arbeta med Energivärldar
  • Med mycket mer...

Aktuella kursdatum

  • Shamanfördjupning i Henån, Orust: 25-27 okt 2019
  • Investering: Kursen 3dagar 4 100 kr (inkl. frukt och dryck)                  


Klicka här för mer praktisk information om kursplats, boende och vägbeskrivning

Om du önskar delta i kursen vänligen fyll i formuläret nedan.

Anmälan till Shamankurs fördjupning

Alla fält * måste fyllas i.

Kurshelgen erbjuder lekfullhet, skratt, tårar och dans i kärlekens transformerande anda. Gemenskap och känsla av enhet med Alltet och ”Ingentinget”.

Modern öppnar hela sitt hjärta för dig och låter dig vila i hennes kärleksfulla famn. Fadern låter dig vila i portalen av högvibrerande ljus, tillåtande och acceptans. Självkärleken föds fram – Du – detvackra barnet.


Allting är förenat och sammanlänkat i den stora väven, livets väv! 

Du är en del av den… Du är väven!


i

eng

VINTERSOLSTÅND

 Shamanic Cacao Ceremony

Transformation Magi Illumination

 Lör 21 dec

Ettårig   Shamanutbildning

Ny START

14-16 feb