Global Meditation

Det är dags att sammanföra vår gemensamma önskan om en värld där alla får leva i harmoni, trygghet, kärlek och i hälsa. Meningsskiljaktigheter mellan olika andliga och sanningssökande grupper samt från grupper med olika trosuppfattningar etc. läggs nu åt sidan för att istället enas i ett samskapande fokus på denna vår gemensamma önskan för världen. Genom denna gemensamma globala meditation, med en starkt fokuserad gemensam intention, för vi ut starka manifesterande energier till vårt kollektiva medvetande på jorden och vidare ut i kosmos, se instruktioner nedan.

Vetenskapliga studier visar hur man uppnår en önskad förändring genom att ett kalkylerat antal människor gemensamt mediterar på denna utkomst. (http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html). Målet för vår Globala Meditation är att nå en population på minst 144.000 personer för att uppnå önskade globala förändringar.

För att ytterligare öka effekten av vår intention görs meditationen då de kosmiska energierna är som starkast, vilket sker nu när vi har en solförmörkelse som färdas genom den amerikanska kontinenten, samtidigt som vi har kraftfulla astrologiska konstellationer med den Galaktiska Centralsolen.

Mycket av den illusoriska värld som våra globala system idag får oss att leva i är skapade och upprätthållna från eller via den amerikanska kontinenten. Av den anledningen så har tidpunkten för vår gemensamma globala meditation valts till just denna solförmörkelse. Vi kommer alla på Jorden få ta del av effekterna från meditationen, likt ringar på vattnet. Effekten blir att vi kommer att skina ett starkt fokuserat ljus på det vi önskar för vår Jord och alla hennes invånare; människor, djur och natur. Detta fokuserade ljus kommer att öka hastigheten på den process som redan är igång; processen som belyser och helar allt som står i vägen för det vi önskar för oss själva och vår Jord, så att vår önskan så omgående som möjligt skall få manifesteras.   

När vi nu samtidigt håller vår gemensamma intention öppnar vi en portal där vår individuella intention sammanförs med alla andras till en oerhört koncentrerad och starkt fokuserad intention. Effekten kan ses i jämförelse med skillnaden på ljuset från en taklampa som har olika spridda våglängder mot ljuset från en laserstråle som enbart håller en våglängd (koherens).

Den enskilt viktigaste faktorn är antalet människor som samlas till denna meditation följt av att vi möts exakt samma tid kl. 20.11 (svensk tid) och att vi  håller en gemensam intention världen över. Detta kommer skapa påtagliga positiva förändringar i vår önskade riktning både på kort sikt och absolut på lång sikt.

Intention och tanke är det som hela tiden skapar vår individuella och globala verklighet. Nu samlas en kritisk massa av Jordens ytbefolkning tillsammans med underjordiska befolkningar och välvilliga galaktiska grupper kring en gemensam intention, vilket kommer att åstadkomma nödvändiga förändringar i vår kollektiva upplevelse så vi alla äntligen skall få leva vår önskan.

Sprid denna meditation till alla nära och kära!

Instruktion

1. Använd din egen metod för att komma i ett avslappnat medvetandetillstånd till kl. 20.11.

2. Kl. 20.11: Uttala din intention att använda denna meditation som ett verktyg för att snabba på processen att föra in enhet och harmoni för alla Jordens invånare.

3. Visualisera en pelare av ljus som strålar ut från den Galaktiska Centralsolen, se bilden i högermarginalen, vidare genom alla ljusvarelser i vårt solsystem, genom den förmörkade solen, vidare genom månen, genom din kropp vidare ner till centrum på Moder Jord.

Se sedan en stråle av ljus från centrum på Moder Jord, genom din kropp vidare ut till alla ljusvarelser i vårt solsystem och vår galax. Du sitter nu i två strålar av ljus som samtidigt flödar uppåt och nedåt genom din kropp. Håll dessa strålar aktiva under några minuter.

4. Visualisera nu en mjuk rosa gudomlig feminin healingenergi som helar alla människor på denna planet från sina tidigare trauman, vilket för med sig fred, harmoni, förståelse, överflöd och enhet. Visualisera hur detta mjuka rosa ljus helar sinnen och hjärtan hos alla människor i hela världen. Se hur alla ljusarbetare, ljuskrigare och sanningssökare arbetar i enhet i skapandet av en Ny Jord. Se hur alla människor i världen firar och i glädje deltar i skapandet denna nya verklighet där alla manifesterar allt dom önskar och fritt väljer hur dom lever sina liv.

Föreslagen tid till meditationen är 15 minuter, dvs till kl. 20.26.

Tack för din ovärdeliga medverkan i denna kollektiva samskapande meditation!

Ljus och kärlek!

Pär & Pernilla