Sekretess

Dataskyddsförordning GDPR – “General Data Protection Regulation” är en ny lag som trädde i kraft i maj 2018. Lagen gäller i hela EU och har till syfte att skapa ett enhetligt regelverk för att förbättra skyddet av dina personuppgifter. Tillsammans med den svenska kompletterande “Dataskyddslagen” verkar nu denna lag. 

Insamling av information - personuppgifter

Vi på Avalon Healingcenter samlar in information från dig när du registrerar dig eller gör en bokning via formulären på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress. För vissa av våra tjänster samlas även in bilder, bankinformation etc. Vi tar automatiskt emot enhetsinformation från din dator, webbläsarinställningar, IP-adress, operativsystem.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi på Avalon Healingcenter värnar starkt om din integritet och vill därför förtydliga dina rättigheter gentemot oss. Informationen som vi samlar från dig lagras och används som en del av vår verksamhet, främst i syfte att kunna erbjuda våra olika tjänster och tillhandahålla en så bra service som möjligt. Informationen vi samlar från dig kan användas för att göra din upplevelse personlig, för att kunna tillgodose dina personliga behov och erbjuda den hjälp du önskar få. Vi använder informationen för att kunna kontakta dig via e-post, administrera ett arrangemang, kurs, resa eller erbjudande. Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. 

Utlämnande till tredje part

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller andra utomstående parter i något syfte utan ditt samtycke. Avalon Healingcenter kan tilldela tredje part åtkomst till insamlade personuppgifter i kommunikationssyfte eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster till våra kunder. Ibland behöver vi dela dina personuppgifter med andra bolag för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Det kan vara vid samarbete med reseledare och guider i andra länder utanför EU, som vid vissa tillfällen behöver personuppgifter på deltagande resenärer för t.ex. turistattraktioner. Vi på Avalon Healingcenter tillämpar då sekretessavtal oss emellan som kräver att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Positivt med dina personuppgifter

Tack vare dina personuppgifter får du möjlighet att enkelt använda dig av våra tjänster, själv göra bokningar och förfrågningar via webbsidan. Det blir även möjligt för oss att få kontakt med dig, förstå din situation och hur vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa dig.

Hur länge vi sparar informationen

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs beroende på tjänst och form av personuppgift. Avalon Healingcenter behöver uppfylla andra lagar som “Bokföringslagen” vilken kräver viss tid för lagring av redovisningsuppgifter.

Rättigheter som du har

Du har rätt att få utdrag som visar dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att komplettera och rätta felaktiga personuppgifter om dig själv. Du kan även få dina uppgifter raderade i de fall som vi inte har andra lagkrav att förhålla oss till. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, samt rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten “Datainspektionen”.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. Om du har frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss på Avalon Healingcenter.


Click here to read the English version of the privacy policy.