Andlig Livscoaching

Vägen till personlig och andlig expansion

Andlig livscoaching är en stund av transformation och gudomlig vägledning, där du inspireras att uppleva nya aspekter av dig själv och livet. Jag möter dig där du är i livets ständiga utvecklingsprocess. Min önskan är att hjälpa dig bli medveten om din högsta potential, inspirera dig att utveckla dina egna gåvor och andliga förmågor i fullaste blom.

Du får värdefulla verktyg som främjar din egen livskraft, livsglädje och självkärlek så att du lättare kan förverkliga dina inre drömmar och visioner. Under sessionen kanaliserar jag budskap från högre ljusplan. 

Jag förmedlar rekommendationer och metoder som du kan tillämpa i din vardag och på din fortsatta själsliga resa framåt i livet. Under sessionen tar du emot kraftfull healing för att öppna passagen in i ditt hjärta. Transformation och omvandling sker av rädslor, emotionella blockeringar, begränsade tankeformer och beteendemönster.

När du väcker magin inom dig kan du leva och följa din sanna passion i livet. 

Jag välkomnar dig att kliva in i Universums obegränsade överflöd av sann kärlek, livsglädje, god hälsa, välstånd, harmoniska relationer, meningsfullt arbete och mycket mer. Våga möta din egen storhet och kliv permanent in i livets gränslösa flöde av välbefinnande, såväl i den inre världen som yttre världen du upplever.

Andlig Livscoaching på distans

Om du bor på längre avstånd kan du boka en session på distans. Efter din bokning kontaktar jag dig för att boka in en passande tid och du får mer information om hur själva sessionen går till. Klicka här för mer praktisk information inför session eller behandling 

Om du vill läsa om andra människors tankar och upplevelser av behandlingar och sessioner klicka här

Vänligen fyll i formuläret nedan om du önskar boka andlig coaching.

Varmt välkommen! 


Andlig och personlig utveckling

Andlig utveckling ger oss möjligheten att finna vägen in i vårt hjärta där oändlig intelligens och visdom finns att tillgå. Andligheten finner vi djupt inom oss själva, förmågan att älska, försoningen mellan människan och den Högre visdomen, livet själv. Vi är alla andliga varelser som föds med både en själ och en ande vibrerande inom oss och genom oss. När vi kommer i kontakt med oss själva och vårt djupare inre förstår vi också att det finns en högre intelligens. 

När vi lever närvarande i nuet är vi också starkt förenade med vår egen Själ och vårt andliga jag. Vi förlitar oss helt och fullt på vår egen intuition och följer vårt hjärtas röst. 

Om du önskar läsa mer om Andlig utveckling vänligen Klicka här

Om du önskar läsa mer om Personlig utveckling vänligen Klicka här


i