Änglasession

Välkommen till en änglasession omfamnad av vingar av ljus

En Änglasession är en vacker behandlingsform som öppnar upp för inre transformation, personligt och andligt växande. Under sessionen kanaliserar jag budskap och visdom från högre ljussfärer och ängladimensioner. Jag låter änglarna kommunicera, hjälpa och vägleda dig. Änglaväsen som lever i fullkomlig enhet med den gudomliga källan, hjälper alla som är redo att vakna upp för att förena sig med kärleken som genomsyrar allt. Under sessionen får du ta emot kraftfull änglahealing som hjälper till att frigöra eventuella låsningar och blockeringar i ditt energisystem.

Healingen aktiverar din egen läkningsprocess i kroppen, stärker och balanserar dig emotionellt, psykiskt och fysiskt. Upplevelsen av den gudomliga närvaron öppnar upp för helande på alla plan, hjälper dig uppleva din egen själskärlek och leva i mer ljus.

Änglarna ger den högsta bästa hjälpen för varje enskild individ. Ibland kan du guidas tillbaka till en tidigare livsupplevelse, trauma från barndom eller tidigare liv, i syfte att förstå och läka grundorsaken till ett beteendemönster, rädsla eller problem som du kan tänkas ha. Du får tillgång till minnen som finns lagrade i ditt undermedvetna och kan genom att återuppleva vissa blockerade minnen öppna upp för en djupgående läkning. Änglarna hjälper dig att åter minnas vem du är, denna vackra rena kärlek du är, en strålande ljusvarelse med mänskliga upplevelser.

Öppna ditt hjärta och ta emot änglarnas kärleksfulla hjälp

Änglasession på distans

Om du bor på längre avstånd kan du boka en Änglasession på distans.
Efter din bokning av session kommer jag kontakta dig för att boka in en passande tid och du får mer information om hur själva sessionen går till. Klicka här för mer praktisk information inför sessionen

Om du vill läsa om andra människors tankar och upplevelser av behandlingar och sessioner klicka här

Vänligen fyll i formuläret nedan om du önskar boka en healing behandling.

Varmt välkommen!


Änglar och Ljusmästare som fantastiska hjälpare

Alla vackra änglar och högre ljusväsen är Guds budbärare och länken mellan oss människor och den gudomliga världen. De är ren gudomlig kärleksenergi som hjälper människan att vakna upp ur sitt slumrande, ofta sovande tillstånd. När änglarna finns i vår närvaro fylls hela vårt väsen och energikropp av starkt ljus och en känsla av frid infinner sig. När vi blir mer medvetna om änglarnas närvaro och själva befinner oss i mer högvibrerande miljöer, kan vi komma att uppleva en stark förnimmelse av att ”vara hemma”.  

Om du vill läsa mer om änglar och ljusmästare som fantastiska hjälpare och gudomliga vägvisare vänligen följ denna länk genom att Klicka här
i