Distanshealing 

Distanshealing är en fantastisk healingform som kan ges på avstånd om klienten inte har möjlighet att närvara direkt på plats. Vi lever i världen av energi, ett holistiskt universum där vi alla är en enhet med allt. Det finns ingen separation utan vi är alla sammanlänkade med varandra, alltet och det universella kollektiva medvetandet.

Healingenergin kan resa över avstånd då tid och rum inte existerar annat än som begrepp i vår värld, för att hjälpa oss att definiera verkligheten vi lever i. Tiden som inte är linjär är alltid tillgänglig för helande energier och helande kan därför ske både i det förflutna, nuet och framtiden. 

Distanshealing - helarens uppgift

Under en healingbehandling på distans sänder jag med intentionen förstärkande healingfrekvenser genom min kanal vidare till klienten. Jag känner in klientens energi på avstånd och arbetar med kroppen och hela energisystem. Jag tillämpar energitekniker för att aktivera klientens egen läkningsprocess i kroppen, samt omstrukturera, stärka upp och vitalisera klientens hela energisystem. När så sker upprättas ett tillstånd av ökat välbefinnande, mer balans och harmoni.

Energiöverföringen är mycket kraftfull och verkar både på klientens fysiska, mentala, emotionella och andliga kropp. Energiarbetet sker alltid i nära samarbete med mina andliga healingspecialister, änglar, mästare, medicinmän och medicinkvinnor. De positiva förändringarna som sker vid distanshealing är mångfaldiga och varaktiga.

Idag kan också kvantfysiken som väver samman vetenskapen och andligheten bekräfta att vi alla är en och samma energi. Det har shamanerna vetat om och praktiserat genom tiderna i årtusenden. Vi människor är idag de "nya" visdomsbärarna för kunskapen.

Om du önskar boka in en distanshealing vänligen fyll i formuläret.

Praktisk information

Efter bokning av behandling kommer jag kontakta dig för att finna en passande tid för oss båda. Det är viktigt att vi bokar en tid där du har möjlighet att ligga ner och kan vara ostörd under en timma. Det är bra om du kan ta av dig klocka och andra smycken för att frigöra energiflödet. Ett stort glas vatten rekommenderas att inta direkt efter behandlingen. Vatten är även viktigt att dricka de tre följande dagarna efter healingen, då stora utrensningar sker. Healingen fortsätter arbeta på en mycket djup nivå följande dagar.

Vid bokad tid kommer jag att kontakta dig innan vi påbörjar behandlingen. Jag ringer även upp dig efteråt (ca 30-40 min efter behandlingens start) för en kortare andlig vägledning och genomgång av behandlingen.

Betalning för behandlingen på distans sker i förskott innan vår bokade tid på bankgiro: 5797-8439. Vänligen skriv tydligt avsändarnamn vid inbetalning.

Om du vill läsa mer om healing vänligen Klicka här

i