Healing - Kärlekens kraftfulla essens som transformerar, balanserar och harmoniserar

Healing är en inneboende naturlig förmåga som vi alla har och kan dela med oss av i oändligt många former. Healing är allt som vi förmedlar på ett kärleksfullt och positivt sätt i någon form. När vi tänker och sänder positiva tankar, bilder och känslor till någon med intentionen att hjälpa och ge kärlek, är vi i ett fantastiskt vibrerande livsflöde av helande energi.

När vi lyssnar med hjärtat på någon och möter vår omgivning med ett leende eller en omfamnade kram, strålar vi ut fantastiska kärleksvibrationer. Kärleken lyser upp människors hjärtan och aktiverar de naturliga återställande energierna för att harmonisera sinne, kropp och själ.

Healing är ren kärleksenergi, överföring av universell livskraft, vilken hjälper oss att sammanstråla med vår egen själsenergi. Denna form av kärleksenergi hjälper oss att öka vår egen medvetenhet om oss själva och livet. Healing är också aktivering av de så kallade lägre aspekterna av oss själva, när vi återupplever gamla emotionella minnen och möter vår värld genom det förflutnas ögon. Vi får då en möjlighet att lösa upp det gamla dolda i oss, för att kunna leva med mer frihet i våra hjärtan. 

Om du själv inte är medveten om din healingförmåga kan du komma att hitta tillbaka till den allteftersom din medvetenhet om dig själv ökar. Din själ kallar dig att utforska helandets konst, öka din kunskap och själv praktisera healing mer medvetet.


Olika former av healing

Det finns många olika former av healing inom den alternativa behandlingsvärlden. Oavsett vilken form av healing vi än väljer att använda eller ta emot, syftar den i grunden att hjälpa vederbörande tillbaka till det ursprungliga tillståndet av varande, i fullkomlig förening med källenergin, den sanna livskraften, genom vilken vi kan uppleva oss själva som vibrerande strålande ljusväsen i renaste perfektion. När vi vaknar upp för att minnas vilka vi är kan vi komma se, känna och uppleva vår fysiska kropp, vårt fantastiska tempel, genom vår själs ögon. Vår upplevelse av världen förändras och vi kan äntligen börja leva vår livsgåva i varje ögonblick.

Healing är att vara i förbindelse med källan av ljus och närvarande vandra på Jorden. När vi lever "här och nu" och medvetet andas in livets ögonblick strålar kärleksenergin vidare ut till allt och alla. De positiva vibrationerna som skapas genom vårt varande i nuet fortsätter att stråla ut i världen och helar på ett mycket djupt plan vare sig människan är medveten om detta eller inte.

I mitt arbete har jag valt att benämna healingen jag tillämpar som andlig healing, varav shamansk healing, änglahealing och mästarhealing är några av de healingformer som jag använder.

Andlig Healing

Andlig Healing (spirituell healing) är en uråldrig behandlingsmetod som har tillämpats i många olika kulturer runtom i världen genom tusentals år. När jag arbetar med människor och djur använder jag min förmåga att kanalisera högre frekvenser av ljus på ett mer medvetet plan. Jag försätter mig i ett högre medvetande tillstånd och tonar in den högsta universella källan, den rena villkorslösa kärleken.

När jag är i detta högre medvetandetillstånd och går i trans är jag i fullkomlig närvaro med allt som är och fungerar som ett verktyg, en kanal, för den högsta universella källan, den gudomliga kraften. Jag förmedlar den högsta aspekten av kärleken, healingen som kanaliseras genom mig vidare till klienten. Healingvibrationerna strålar igenom min kropp vidare ut genom hjärtat, auran, händerna och talorganet, rösten. När jag arbetar är jag i fullkomligt samarbete med mitt andliga healingteam bestående av olika healingspecialister, andliga ljusguider, änglar, shamaner och högre ljusmästare.


" En djup källa av kärlek finns inne i oss
och vi kan hjälpa andra att bli lyckliga.
Ett enda ord, en enda handling,
en enda liten tanke, kan minska
en annan människas lidande
och glädja henne "

Athich Nhat Hanh


Shamansk Healing

Shamansk Healing är en kraftfull healingform som verkar både på det fysiska, känslomässiga, själsliga och andliga planet. Under en behandling genomgår klienten en djupgående inre själsresa för att väcka minnena om det sanna ursprunget till liv och för att hela alla själsdelar som är i behov av detta. Jag arbetar med den fysiska kroppen och energifältet som omger den, för att lösa upp blockeringar, rena bort, transformera all tung energi och skapa ett så fritt flöde av livsenergi som möjligt. Begränsade mönster, beteenden och gamla program kan lösas upp för att klienten ska få mer tillgång till sin själs högre vision och kraft. När jag arbetar med shamansk healing tillämpar jag kraftfulla metoder som har förmedlats till mig, med fullkomlig tillit till min förmåga att "se" hur och på vilket sätt jag ska gå in och hjälpa varje klient.

Ofta sker ett starkt skifte inom klienten när vibrationsnivån höjs och medvetandet expanderar, vilket medför positiva livsomvälvande förändringar inom alla områden av livet. Jag lämnar plats för mina shamanguider, medicinmän och medicinkvinnor att arbeta direkt genom mig med klienten.

Det är vanligt att trumma, helande sång, tonvibrationer och andra shamanska ceremoniella verktyg används för att hjälpa klienten på högsta bästa möjliga sätt. Om du är redo för ett kvantumsprång hälsar jag dig varmt välkommen. 

Om du vill boka en behandling vänligen Klicka här

Änglahealing och Mästarhealing

Änglahealing är en fantastisk healingmetod där jag mer specifikt låter höga änglaväsen, ljusvarelser och mästare arbeta genom mig med klienten. Det är en mycket kraftfull ljushealing som hjälper varje människa att frigöra gamla låsningar och blockeringar, för att återställa balansen och harmonin i hela energisystemet.

Jag försätter mig i ett högre medvetande tillstånd och tonar i de högre världarna av ljus, den högsta Universella källan, den allomfattande kärleken. Jag ber medvetet änglar, ärkeänglar, elohimer och andra höga änglaväsen komma till min assistans för att hjälpa klienten på högsta bästa möjliga sätt. Jag kanaliserar änglarnas högre frekvenser och låter mig vägledas under hela sessionen. Änglahealing är en vacker och behaglig behandlingsform som arbetar på en mycket djup molekylär cellnivå. Änglahealing är en form av andlig healing som arbetar på själsplanet.  

De högre änglarna och ljusguidernas närvaro fyller klienten med kärlek, lugn och trygghet så transformation kan ske på bästa möjliga sätt. En stund av närvaro och avkoppling som öppnar upp för emotionellt, psykiskt och fysiskt helande. Efter avslutad behandling ges en kortare andlig vägledning som syftar till att hjälpa klienten framåt i livet, hjälpa klienten få kontakt med sin egen inre källa och högre potential.

Välkomna dig själv att leva i vibrationsharmoni med välbefinnandets flöde och förena dig helt med ditt sanna Jag.

Om du vill boka en behandling vänligen Klicka här

Djurhealing

Djurhealing är en fantastisk alternativ behandlingsform om ditt djur behöver stärkas upp energimässigt, hela eller läka någon form av fysisk obalans i kroppen. Om ditt djur har skadat sig, genomgått en operation eller liknande, kan healingen påskynda själva läkningsprocessen i kroppen på ett underbart sätt. Healingen hjälper till att frigöra flödet av energi som kan vara blockerat i skadade eller sjuka kroppsdelar, samt ökar cirkulations- och näringsflödet i kroppen. Denna form av behandling har en mycket avslappnande och rogivande effekt, samt verkar smärt- och stresslindrande. 

Healing på distans

Om du bor på längre avstånd kan du boka en distanshealing. Denna form av behandling är väldigt djupgående och kraftfull. Det är av stor vikt att du under denna stund får vara helt ostörd och ligga ner under hela healingsessionen. 
Efter din bokning av behandling kommer jag kontakta dig för att boka in en passande tid och du får mer information om hur behandlingen går till. Om du vill läsa mer om Distanshealing vänligen Klicka här

Om du vill boka en Distansbehandling Klicka här

För mer praktisk information inför behandlingen Klicka här

Om du vill läsa om andra människors tankar och upplevelser av behandlingar och sessioner klicka här

Om du vill boka Shamankurs i den Ettåriga Shamanutbildningen Klicka här

Om du vill boka Shamansk Healingkurs Klicka här

Varmt välkommen!