Inspiration och tänkvärda ord

Välkommen att ta del av inspirerande budskap, affirmationer, tänkvärda ord och meningar. Vår önskan är att inspirera, vägleda och låta budskapen fylla dig med positiv energi och kraft.

När vi är i närvaro med vår andliga energi, i "varande" får vi tillgång till en fantastisk källa av visdom och kraft. Vår livsglädje flödar och bringar fram vår egen gudomliga kreativitet. 

" Jag lever ett underbart liv fyllt av kärlek och ljus "

" Våga stanna upp för att se skönheten i allt som är. Naturen talar till dig genom trädens viskningar, blommornas doftande, fåglarnas sång och djurens varma andetag "


Bara för en dag

Bara för en dag, vila ditt sinne
Bara för en dag, låt ditt hjärta tala
Som om du, var den enda 
att bry dig om

Sjung för alla, sjung för din själ
Låt ditt hjärta brinna
av längtan
Låt ditt hjärta brinna
av glädje

Bara för en dag, var i det som är
Du är gudomlig
gudomlighet vilar inom dig
Sjung ditt hjärta
Sjung din melodi

Bara för en dag, finner du ro och stillhet
Gör denna dag till oändlig
och du uppfyller din själs längtan
Var din själ
och du är fulländad,
fulländad med Alltet!


 Jag är fantastisk som jag är - här och nu!


Se djupt in i hjärtat

Se djupt in i ditt hjärta
Våga möta den du är, Se djupt in i ditt hjärta
Se dig själv, den du är och
alltid har varit

Låt ditt hjärta tala, låt ditt hjärta sjunga
Dansa med ditt hjärta, sprid ut dina vingar
Låt ditt hjärta leda dig
Låt ditt hjärta skölja bort alla tvivel, all oro
du är oändlig

Se in i ditt hjärta och du ser in i djupet
av allt som är
Var ett med ditt hjärta, var ett med allt
Ditt hjärta leder dig rätt
Ditt hjärta är din bästa följeslagare,
vägledare och vän
Bli ett med ditt hjärta och du blir ett 
med friheten inom dig själv 

Se djupt in i ditt hjärta
Förstå att där inte finns något att förstå
Hör ditt hjärtas melodi, sjung sången, dansa sången
Lev djupt det som du är,
har varit och alltid kommer att vara

Se djupt in i ditt hjärta, möt dig själv
och din storhet


" Jag är helt öppen för universums fantastiska överflöd "

Välkomna dig själv in i kärlekens ocean av ljus och visdom.
När du träder in i denna verklighet,
har du funnit ditt sanna väsen, ditt hem.
En underbar frid infinner sig, fyller hela ditt väsen.

Du förenar dig med alla andra ljussjälar
som vibrerar i samklang med din själ.
Du är hemma...

" Jag är en gränslös källa av visdom och kraft "

Naturens moder omfamnar dig med all sin kärlek. Om du stannar upp och lyssnar med hjärtat, kan du se, känna och uppleva hennes harmoniserande hjärtslag. Bli ett med hennes andetag som leder dig djupare in i nuet. Det är i nuets ögonblick all kraft finns

 " When you make a choice, you change the future"  

" Kärleken strömmar in i mitt liv "


Den heliga Franciskus´bön


HERRE, gör mig till ett redskap för din frid.
Låt mig bringa kärlek där hat råder.
Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts.
Låt mig skapa endräkt, där tvedräkt råder.

Låt mig bringa tro, där tvivel råder.
Låt mig bringa sanning, där villfarelse råder.
Låt mig brinna hopp, där misströstan råder.
Låt mig bringa ljus, där mörker råder.
Låt mig bringa glädje, där sorg och bedrövelse härskar.

O, Mästare! Låt mig icke så mycket söka att bli tröstad som att trösta.
Icke så mycket att bli förstådd, som att förstå.
Icke så mycket att bli älskad, som att älska.
Ty det är genom att ge, som man får. 
Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta andra som man själv får förlåtelse.
Det är genom att dö som man uppstår till evigt liv.


När du förstår gåvans kraft i att skapa och samskapa med andra, kan du leva ett underbart berikande liv i glädje och fullkomlighet på alla nivåer. Du har redan allt som du behöver, ty allt finns redan inom dig. Mästaren som du väntar på lever redan inom dig.

" Jag älskar mig själv precis som den jag är "


Dagen då allting gryr

Dagen har kommit för en ny början
Återvänd hem till era hjärtan 
Ni har allt ni söker
Ni har allt ni längtat efter
Ingenting är glömt, ingenting är försvunnet
Bara en tid av förundran, en tid för begrundan
Dagen har kommit då allting åter uppstår
Dagen som bär med sig frukt
redo att skördas

Sjung hjärtan, sjung
Ty vinden leder dit sången nås
Vinden för er dit ni alla önskar gå
Hem
hem till era hjärtan

Bortom alla ord finner ni svaren
Bortom alla svaren finner ni orden
Se, men frukta inte
Sanningen är nära
Se, hör och sjung med vinden
Lev väl mina älskade


" Jag lever i en värld fylld av glädje, inspiration och lekfullhet "

Våga möta den du är. Se djupt in i ditt hjärta, se dig själv, den du är och alltid har varit


All kärlek till dig som nu håller på att vakna upp!