Meditation - vägen att finna oss själva, vår inre källa, vår Själs inre röst 

Meditation öppnar dörrarna för vårt vackra inre och vår högsta potential att kunna manifesteras och blomstra ut i vårt fantastiska liv. Vi blir mer närvarande i nuet, kan acceptera och tillåta livet att vara precis som det är i varje ögonblick. 

Meditationens kraft och syfte

Meditationen hjälper oss att knyta an till närvaron, kliva in i högre medvetandetillstånd där endast rent varande existerar. Vi får en fantastisk möjlighet att slappna av och vila i nuet. När vi låter vårt sinne vila, öppnar vi dörren till den andliga dimensionen och får kontakt med oss själva, vårt sanna jag. Vi förenar oss med vår själs styrka och kraft, lär oss återigen att centrera oss, stärka tilliten till vår egen intuition och personliga kraft.

Under en stund av meditation har vi en fantastisk möjlighet att vila vårt sinne och fylla på med ny positiv kraft och energi. All form av avslappning är som redan känt en viktig del i det vardagliga livet, för att hålla en hälsosam stressnivå i kroppen och släppa andra form av spänningar i vårt energisystem. Under meditationen är vi i kontakt med oss själva vilket gynnar både ande, kropp och själ. Vi ökar vår möjlighet att kunna hantera vardagliga situationer och möten med andra människor på ett mer positivt sätt och att inte förlora oss i egots lägre dimensioner och begränsningar. Vår ödmjukhet för andra människor och för livet själv växer.

Vi har möjlighet att skifta om och transformera lägre energivibrationer till mer högvibrerande energiformer. Helande av obalanser sker som en naturlig följd av det inre energiarbetet. Meditationen hjälper oss att utvecklas både på det andliga och personliga planet, öka vår egen möjlighet att se igenom formens värld och vara i kontakt med vår själs sanna ljus. 

När vi tillämpar meditation regelbundet övar vi upp vår förmåga att slappna av och vila i nuet. Inre harmoni och ökad självkännedom följer som ett resultat av stunden vi ger oss själva. Vår fysiska kropp svarar positivt på vår ökade medvetenhet och återgår till optimal god hälsa, om det tillåts att läka, balansera och harmonisera sig själv. Vi överlämnar oss till livets vackra flöde och reser med vår själ. En ny värld öppnar sig för oss och vi får tillgång till den fantastiska visdomen som lever inom oss alla, det universella medvetandet. 

Olika tekniker

Det finns många olika sätt att meditera på och jag vill starkt framhäva dess enkelhet i renaste form. Vi är alla unika och det är viktigt att finna sin egen metod som känns rätt att använda. Meditation är allt som kan hjälpa oss att släppa fokuseringen på våra automatiska tankar, för att helt kunna vila i nuet och uppleva livets sanna essens. Vi hjälper oss själva genom att observera tankarna, inte försöka stoppa dem utan bara låta dem passera förbi med lätthet. Det är en ren omöjlighet att försöka stoppa våra tankar eftersom de kommer och går som oskyldiga regndroppar som faller. Vi kan inte stoppa dem, inte heller få dem att försvinna. Det bästa vi kan göra är att acceptera att de finns, att de kommer och går. Om vi har en återkommande tanke kan vi linda in den rent visuellt i en ljusbubbla och se den sväva bort. 

  • Om du upplever dans eller sång som glädjefyllt och energistärkande kan de bringa en fantastisk meditation. När du gör något som du verkligen älskar är du många gånger ”här och nu” utan att ens tänka på det. Du fyller på med positiv kraft och energi. För vissa människor är det lättare att börja meditera med guidade meditationer dvs lyssna till någon som leder meditationen. 
  • Du kan finna en rogivande plats där du är ostörd under en liten stund antingen inomhus eller utomhus. Sätt dig eller lägg dig i en favorit fåtölj eller finn en plats i naturen, vid havet eller vid en vacker sjö. Bara du kan avgöra vilken plats som passar bäst för dig. Om du har lätt för att somna rekommenderas sittande ställning. Se till så att du sitter så bekvämt som möjligt och underlätta för din kropp så mycket som möjligt. 
  • Prova att sitta endast 5-10 min till att börja med. Slappna av så gott du kan. Låt händerna vila i knät eller längs med sidorna. Fokusera på din andning, andas in och ut. Låt andningen hjälpa dig att slappna av mer och mer. Öka sedan tiden successivt. Om tankar kommer, låt dem bara komma och gå. Fokusera sedan åter på din andning igen.
  • Du kan också prova att använda dig av ett visst mantran, affirmation eller mening som du tyst upprepar för dig själv under meditationen. Andra former av meditation kan vara med rörelser. Du kan också finna meditationskurser på olika håll. Meditation med andra människor kan också hjälpa dig att komma i ro och öka din egen självtillit. Lita på din egen förmåga att veta vad som är bäst för dig.

Råd

Om du är inomhus kan du med fördel sätt på någon rogivande bakgrundsmusík som du tycker om. Den kan hjälpa dig att komma ner i varv och öka förutsättningen för dig att meditera. Du kan också tända ett ljus och använda en doftlampa eller rökelse med din favoritdoft. Gör din meditationsstund så mysig och behaglig som möjligt.

Försök att släppa alla krav och förväntningar på vad meditationen ska ge dig eller vad du vill uppleva. Låt den göra jobbet för dig och ge dig den upplevelse som du behöver, oavsett vad den är. De första gångerna är det normalt att kanske inte uppleva så mycket. Var lugn och ha tålamod. Dina sinnen utvecklar sig successivt i takt med tilliten.

Favoritmeditationen är att uppmärksamma livets alla uttryck i varje ögonblick, genom alla sinnen och därigenom få tillgång till oändlighetens varande.


All lycka till! 


i