Djurkommunikation kurs för dig som vill kommunicera genom hjärtats sfär

" Djurkommunikation kurs - Kommunicera med djur via telepati, lyssna till hjärtat och du får möta djurens storhet, förstå hur djuren själva ser sin tillvaro – kommunikation på ett djupare plan, ett helt annat plan som inte rymmer plats för intellekt och logik. Kunskapen som djuren äger om sig själva är unik och därmed öppnas möjligheter till att större samförstånd ska komma tillstånd ".

Telepatisk djurkommunikation handlar om att kliva in i stillheten av närvaro för att kunna lyssna på djuret, tona in känslor, bilder och tankar som det vill förmedla. Min starka övertygelse är att alla människor med välvilligt hjärta och med önskan att hjälpa sina djur, kan lära sig att kommunicera telepatiskt. Det är en dold förmåga som få tror sig ha tillgång till men som jag vet finns där redo att aktiveras.

Djurkommunikation kurs - Lyssna med hjärtat

Fördelarna med att kommunicera med djur via telepati och hjärtats sfär är många. Det är det enklaste sättet att få reda på hur djuret själv ser på sin tillvaro, vilket ger en ovärderlig hjälp när det gäller att förstå bakomliggande orsaker till diverse problembeteenden, smärt- och sjukdomstillstånd etc. Genom att djurtalare även kan överföra tankar och känslor till djuret, kan en ökad förståelse och hjälp komma till stånd fortare. Tillsammans utformas lösningar på upplevda problem. 

Djuren förmedlar det som är väsentligast just nu för den nuvarande situationen. De är individer liksom vi människor och vill bli behandlade med respekt och förståelse för sin livssituation. Svårigheten som många djurägare har ligger oftast i oförmågan att iaktta sig själv objektivt. Många gånger ligger inte problemet hos djuret, utan hos ägaren vars okunskap hindrar denne att se sin egen delaktighet och begränsning av djurets varande och välmående.

Kommunikationen med djur kan ske både genom direktkontakt och via distans. En konsultation inkl. samtal med ägaren kan ta ca 1,5 timma. Värdefull information för en djurtalare är ägarens namn, djurets namn, ålder samt hur länge djuret har vistats hos sin ägare. Ett fotografi kan vara till hjälp i början vid distansprat och det är alltid fint att ha en bild på djuret. Märk dock att det inte är nödvändigt för själva kommunikationens skull.

Vid behov kan även energiöverföring, healing ges för att hjälpa till att återställa energibalansen i djurets kropp.  


Om du önskar lära dig att kommunicera med djur är du välkommen att delta i en "Tala med djur" kurs. Vänligen följ denna länk för mer info genom att Klicka här Varmt välkommen!