Tala med djur - Grundkurs

" Tala med djur kursen är en utbildning för dig som vill riva barriärer för vad som anses vara möjligt i vår begreppsvärld, få nyckeln till djurens fantastiska värld och öppna åter ditt hjärta för den telepatiska kommunikationen ".

Kursen ger dig en fantastisk möjlighet att öppna dina sinnen, öka din mottaglighet och hitta tillbaka till förmågan att kommunicera med djur på ett djupare plan via telepati. Du får verktyg att på egen hand kommunicera med dina egna och andras djur, öka förståelsen för djurens beteenden och sätt att kommunicera med dig. 

Tala med djur kursens innehåll:

När du når en djupare insikt förbättras kontakt och relationen automatiskt. Du får verktyg i hur du själv tar kontakt med djur, tar emot informationen, tolkar och vidarebefordrar den. 

Teori ges om innebörden av telepatisk kommunikation, konsultationer, vad djuren förmedlar, fördelar och mycket mer. Praktiska övningar, meditationer, själsresor och healing tillämpas för att utveckla förmågan att förstå djuren på djupare plan, samt släppa begränsningar och blockeringar som kan tänkas stå i vägen för kommunikationen. Naturligtvis kommer vi också att prata med djur, både genom direktkontakt och via distans. 

Du får en god hjälp att komma igång med djurkommunikationen på egen hand, verktyg att själv kunna praktisera djurens visdom, utveckla och fördjupa din unika förmåga att kommunicera genom hjärtat energi. Välkommen till en livsförändrande kurs som bjuder på mycket värme, kärlek och skratt, samt tårar.

Fördjupningskurs i Djurkommunikation

Denna kurs erbjuds de som deltagit i grundkursen, med lite repetition och invävning av mer avancerade healingformer och tekniker för problemlösningar. Kursen individanpassas för alla som tidigare har gått grundkursen eller annan djurkommunikationskurs. Ger möjlighet att praktisera vidare med djursamtalen, samt föra in mer djupgående aspekter av själva samtalet. Det kommer vara en intensiv med väldigt rolig kurshelg tillsammans med likasinnade människor som önskar föra djurens talan.

Det går omöjligt att i ord beskriva en upplevelse för någon annan, men du kan läsa mer om andras upplevelser och tankar om kursen för att skapa en känsla. Klicka här för att läsa om andra människors upplevelser och tankar om kursen 


Aktuella kursdatum

  • Grundkurs i "Tala med djur" i Henån, Orust: 1-3 mars 2024
  • Investering: Kursen 3 dagar 3800 kr (inkl. frukt & dryck)                


Klicka här för mer praktisk information om kursplats, boende och vägbeskrivning

Om du önskar delta i "Tala med djur" kursen vänligen fyll i formuläret nedan 

Anmälan till Tala med djur kursen

Alla fält * måste fyllas i.


Du kan läsa mer om "Telepatisk djurkommunikation" genom att följa denna länk Klicka här