Djurkommunikation

En fantastisk möjlighet att stärka kontakt och relation

Upplev den fantastiska formen av djurkommunikation, som handlar om att lyssna på djuren genom hjärtat av visdom. Tala med djur genom telepati handlar om att ”stilla” sina egna tankar och allt som finns runtomkring för att kunna lyssna på djuret, fånga upp känslor, bilder och tankar som djuret vill förmedla.

När det gäller att kommunicera med djur på ett djupare plan, ett plan som går bortom vår begreppsvärld av form, finner vi en fantastisk möjlighet att se in i djurets värld för att kunna hjälpa på högsta bästa möjliga sätt.

Den här formen av kommunikation med djur ger en fantastisk möjlighet att få reda på hur djuret själv upplever sin tillvaro, vilket ger en ovärderlig hjälp när det gäller att förstå bakomliggande orsaker till diverse problembeteenden, smärt- och sjukdomstillstånd etcetera. När vi använder en djupare form av kommunikation kan även jag som djurkommunikatör överföra tankar och känslor till djuret, så att en ökad förståelse och hjälp kan komma till stånd fortare. Vi kan inte alltid tillgodose djurets önskan helt men vi kan komma en bra bit på vägen genom ett ökat samförstånd och utforma lösningar på upplevda problemsituationer.

Tack vare den här formen av djurkommunikation får du en ökad förståelse för ditt djur, vilket skapar en bättre kontakt och relation er sinsemellan. Du möjliggör att en positiv beteendeförändring kan komma till stånd mycket fortare. När du öppnar upp för att lyssna till vad din hjärtevän har att förmedla, tillåter du dig själv att öppna ditt hjärta. Ty det är genom hjärtat som all sann kommunikation sker och det är genom hjärtat som du kan tala med din vän och lyssna till budskapen som förmedlas till dig.

Djurkommunikation på distans

Det går fint att boka en konsultation eller behandling både genom direktkontakt och via distans. När du har gjort din bokning kommer du bli kontaktad för att boka in en passande tid. Du får också mer information om hur själva konsultationen går till.

Vänligen fyll i formuläret nedan om du önskar boka en djurkonsultation eller en kombinerad konsultation och djurbehandling.

Tala med djuren kurs

Kursen är för dig som vill riva barriärer för vad som anses vara möjligt i vår begreppsvärld, få nyckeln till djurens fantastiska värld och öppna åter ditt hjärta för den telepatiska kommunikationen, öka din mottaglighet och hitta tillbaka till förmågan att kommunicera med djur. Vänligen följ denna länk för att läsa mer
i