Vision Quest

Välkommen till en Vision Quest hos oss där du får möjligheten att komma Moder Natur och dig själv väldigt nära. Vision Quest är en urgammal övergångsritual som har hjälpt människor i alla åldrar att röra sig från ett skede i livet till ett annat. Övergångsritualer har funnits överallt på jorden. Indianerna kallar dem Vision Quest och här i Norden kallar vi dem utesittningar.

En traditionell Vision Quest innebär att man tillbringar flera dagar ensam ute i naturen utan mat, vatten och sömn, i avskildhet i det okända långt bort från civilisationen. Under tiden av stillhet och tystnad återupptäcker du vem du egentligen är. Du avslutar en fas i livet och låter det nya få ta form genom starka vägledande visioner. Du kan få svar på många universella frågor och återvänder med känslan av pånyttfödelse.   

Vision Quest - anpassad efter vårt eget ursprung & kultur

Vi erbjuder en Vision Quest med liknande grundelementen som den traditionella indianska Vision Quest, ensamhet, isolering i naturen, fasta och gemenskap. Ibland är den dock mycket kortare och mer anpassad utifrån vår egen shamanska tradition.

När du i ensamhet söker svaren inom dig själv byggs nya vackra broar till högre utvecklingsnivåer. Du skiftar om i ditt medvetande och kan lättare se igenom de illusioner som du har levt. Allt du möter inom dig som känns svårt under en Vision Quest bär med sig värdefulla budskap. Känslor som rädsla, uppgivenhet, sorg med fler är fantastiska hjälpare som för dig in i portalen av större självkännedom. 

Inom shamanismen sker många initieringar i andan av ensamhet och isolering. Fastan har en renande effekt, öppnar dina sinnen och ditt visdomsfulla hjärta. Du blir mer närvarande i nuet.

Naturen hjälper dig tillbaka in i sanningen om ditt eget ursprung. Du återfinner din egen själsessens och därigenom vetskapen om universum, världsalltet och din egen roll i den. All separation upphör och du ingår i unit breath, Enhetsandetaget där du ser dig vara ett med allt.

Tacksamheten omsluter dig och i ödmjukhet återvänder du tillbaka till världen, gemenskapen och vardagen med nya insikter, nya gåvor att dela med dig av. Du ser att din inre natur är fullkomligt sammankopplad och förbunden med den yttre naturen runtomkring dig. Du är ett med alltet. 

När ceremonin i naturen börjar nå sitt slut återvänder du för att förenas med alla andra. Vi njuter av varm soppa och bröd.

En kortare utesittning erbjuder fortsatta nya frekvenser som vill vävas in och integreras i din kropp och energisystem. Ibland fortsätter kursen till eftermiddag i gemenskap med alla.   


Om du önskar delta vänligen följ denna länk genom att klicka här


Välkommen till en fantastisk upplevelse!