Upplev en Shamankurs som öppnar inre dörrar till en värld fylld av magi och mirakel

Varmt välkommen att uppleva en shamankurs hos oss. Vi erbjuder olika shamanska healingkurser som ingår i en längre utbildning "The Way of the Illuminated Shaman". Du får vandra in i shamanens värld och finna din egen väg av sanning. Vår djupaste önskan är att visa dig vägen tillbaka in i ditt hjärtas visdom och återuppväcka den uråldiga kunskap som redan lever inom dig. Alla våra kurser är upplevelsebaserad och starkt transformerande. 

Du genomgår djupgående själsresor för att återknyta kontakten med Moder jord och Fader himmel. Naturens vackra element och olika riken hjälper dig gå djupare inom dig själv.

I en vacker oas av helande sammansmälter du helt med energivärlden runtomkring dig och du får uppleva den totala enheten med allt. Du färdas igenom tidsportarna, hämtar kunskap från olika riktningar och högre medvetandeplan, uråldriga kraftfulla energitekniker för balans och helande. Du kliver in i världen av mästerskap, att kärleksfullt leva den visdom du är och med ödmjukhet dela kunskapen med andra människor.

Shamankurser som vi erbjuder

Vår ettåriga Shamanutbildning består av fyra olika shamankurser som du rekommenderas att göra i ordningsföljd. Det finns en röd tråd av expansion från "Awakening the Shaman" (steg 1), "Shamanic Healing" (steg 2), "Advanced Shamanic Healing" (steg 3), "The Way of the Illuminated Shaman" (steg 4).

Kurserna kan göras fristående beroende på tidigare erfarenheter av healing och shamanism. Kursen "Shamanic Ceremony" - Sweatlodge & Vision Quest erbjuds separat utöver ovan fyra kurssteg, likaså våra fördjupningskurser i Shamanism.


   Vad är Shamanism

Shamanism är människans mest ursprungliga form av andlighet och dess metoder utövades långt innan andlighet utvecklades till religioner och trossatser. Shamaner har funnits hos alla ursprungsfolk över hela världen och är idag fortfarande ett levande inslag i många kulturer. De shamanska metoderna har funnits och praktiserats världen över under årtusenden och det visar på vilken enorm kraft och potential som finns i dem. 

Ordet shaman som kommer från evenki, ett folkslag i Sibirien, betyder ungefär "den som vet", den som ser i mörkret. Shamanen ser allt i naturen som levande, allt bär på ett medvetande och allt i vårt universum är förbundet med vartannat genom ett fält av energi, genom livets fantastiska Väv. Allting som lever har en ande; stenen, trädet, djuret, vattnet, elden och så vidare. 

Om du vill läsa mer om shamanismen vänligen följ denna länk genom att Klicka härVälkommen att delta i en shamankurs hos oss!


i