Sacred Love Magic - För dig som...

Kursen är för dig som innerligt önskar leva friheten att älska dig själv och hela din kropp, för dig som vill öppna upp för sexualiteten, intimitet, erotik, passion och sann livsnjutning. Du är redo att gå djupare inom dig själv, släppa gamla emotionella skölder och skydd, omprogrammera dig själv gällande din sexualitet och sanna urkraft. Du är redo att öppnas helt för den feminina kreativa skaparenergin!

Metoder och energitekniker för balansering av nervsystemet, frigöring av stress och spänningar internt och externt. Transformera emotionell, mental och fysisk stagnerad energi. Du lär dig röra kroppen på ett sätt som underlättar öppningen och läkningsprocessen. Acceptans och kärlek till din kropp.

Positiva fördelar med denna kurs:

Under kursen aktiverar vi vackra nya nivåer av passionerad blomstring, skapar ett nytt paradigm för dig i ditt inre och yttre ledarskap. När du säger Ja till att vara autentisk, strålande, vacker, kraftfull, vild, sexig, ödmjuk, uttrycksfull, framgångsrik, rik av allt liv du vibrerar - är du den starkaste attraktionsmagneten du kan vara för Allt det kärleksfulla och positiva.

Du lär dig bemästra konsten att skapa kärleksfulla djupare möten med andra och genom din närvaro få tillgång till deras hjärta. Välkomna djupare medvetna relationer av intimitet och kärlek. Öppna dig för en ökad känslighet, frisläppande av trauma och spänningar lagrade i könsorganen och övriga energicentren.

Du får tillgång till en klarare vision över din egen livsväg och ditt gudomliga livsändamål. Mer livsnjutning genom din kropps alla sinnen. Återvänd in i det vilda men kärleksfulla inom dig. 

Rening sker av din sexuella historia, gamla präglingar i din ancestrala blodslinje, lösa upp gamla kontrakt och överenskommelser, transformera och frigör lagrade lägre vibrerande energiformer, frigör gamla avtryck från tidigare intima möten. Öppning av nya energikanaler och invigning av den heliga geometriska formen av feminin livskraft. 

Inuti vår livskälla, vår womb (livmoder, äggledare, äggstockar, yoni) finns skapelsens källa, den kosmiska womben. Djupa och starka urtidsvibrationer, krafter att skapa allt i vår värld som nytt liv, kärlek, intimitet, hälsa, relationer, arbete, livsglädje, andlighet, personlig utveckling, högre potential av sexualitet, livsnjutning, healing… 

En stark helande och manifesterande resa i detta multidimensionella Nu. Återaktivera ursprungsgåvor som hållits dolda i din womb. 

Under kursen tar du emot aktiveringar av nya frekvenskoder, ljuskoder som väcker upp den feminina kraften, det feminina hjärtat i stark förening med womben.

Den indiska traditionen ser kroppen som ett tempel och en väg att uppleva det gudomliga. Den sexuella kraften kan användas för att skapa nytt liv, för njutning, ny kroppsuppfattning och ökad expanderad medvetenhet.

Inga förkunskaper krävs endast en innerlig önskan om att få leva i mer kärlek.

Du som önskar vara en världsledare, healer och mästare för tiden förstår att följa din inre kallelse och först föda fram ett nytt sätt att vara själv. 

Om du önskar vara en av dem, varmt välkommen i denna heliga cirkel. 

Mer om kroppsskydd

Kroppsskydden kan spåras tillbaka till tidig barndom, uppväxt och även händelser i nuet och tidigare liv. Alla parallella tidslinjer smälter samman och vi får tillgång till allt som är av värde att skiftas om.

 

Kroppen finner olika sätta att överleva och skydda sig när den utsätts skada i någon form. Avstängdhet och förnekelse kommer ofta som följ. Många är avstängda i sina underliv och andra kan uppleva smärta vid sex. Det kan vara svårt att njuta av sex och orgasm är ofta bara ett ord.

 

Vår uppväckta självkärlek i det större sammanhanget:

Nu sker uppvaknandet av den holografiska ritningen av skapelsen inom var och en, starkt sammankopplad med den heliga universella Skapelsens livmoder. Aktivering av genetiska koder, ljuskoder som öppnar den ursprungliga portalen av varandets återskapande livsvibration.

Aktivering av denna kraftfulla medvetenhet för oss in i gåvan av Skapelsens alla hemligheter. Vi får genom den gudomligt feminina urkraften tillgång till vår egen skaparförmåga och kan med lätthet manifestera genom kärlekens kraft och intention vårt drömliv här på Jorden.

Vi återföder det gudomligt maskulina som möjliggör denna förvandling av energimässig balans och harmoni i hela vår värld och världarna bortom. 

Vi väver samman det vackraste av det vackraste, för att se och uppleva paradiset manifesteras för vår vackra Moder, alla jordiska barn och framtidens generationer. Vi ser hur vi sammansmälter vår egen skapelse med den större multikosmiska världen och alla samexisterande världar. 

Det kreativa evolutionsflödet återgår i sin perfektion och dans med de kosmiska cykliska rytmerna. Tillsammans lever vi i denna energivärld av synkroniserad dansande kosmisk livsrytm. Våra förmödrar och förfädrar visste om detta. Tiden är inne för varje människa att vakna upp till denna uråldiga kunskap, sammansmältningen av det gudomligt feminina och maskulina.

 

När den gudomligt feminina kraften är förankrad och återställd på alla plan, kan Moder Jord andas in alla elementens energikrafter och låta dem återigen genomströmma hennes ådror. När så sker aktiveras en enorm kärleksfrekvens i Moderns hjärta. Kraften i hjärtat skapar en ny frekvenspuls av kärlek som bär förmågan att återställa all rytm av balans och harmoni i naturen, i våra egna kroppar, i allt liv. 

När elementens krafter återställs öppnas porten till hjärtats inre diamant och universum. Alla kosmiska dimensionella världar smälter samman och blir till ett i ditt hjärta. Du blir då en multidimensionell varelse som med lätthet kan resa i den gudomliga dimensionen. 

Vi arbetar med elementens feminina trefaldiga kraft och nya frekvenskoder för Moder Jord, vilka hjälper våra fysiska kroppar att lättare anpassa sig till den omvandling som sker. Elementen ger en ny grundningsfrekvens som hjälper oss att tona in de högre världarna av medvetenhet. Kroppens system stärks upp och balanseras. Våra nya frekvensrötter med diamantstruktur hjälper till med anpassningen av den högfrekventa energin som strömmar in.

Polariteten löses upp med hjälp av den upprättade elementära balansen och grundningen i kroppen.

Tillsammans skapar vi nya frekvensportaler, stjärnportaler, med rent ljus och kosmisk medvetenhet som hjälper till med expansionen av de evolutionära cyklerna och det kollektiva medvetandet.

Vi är de främre löparna av den Nya Jorden, mästare, vägvisare, magiker, prästinnor, gudinnor, drömvävare. Våra namn kan vara många men det egentliga syftet är att vi är här för eliminera och ersätta de gamla maktstrukturerna och de gamla förlegade paradigmen.

 

Du är här för att vara den du är, Här och Nu!