Möt Pernilla Carlqvist som inspirerar till att leva livets dans, vandra och vara kärlekens väg

"Jag är en människa som genom livet funnit mer om livets sanna essens, upplevelsen av den sanna livsglädjen, kärleken och tilliten till livet självt, den jag är"

Pernilla Carlqvist

Jag är född och uppvuxen i närkestaden Örebro men bor nu vid havet och de bohuslänska klipporna på Orust. Min resa mot andligt uppvaknande startade på ett medvetet plan för många år sedan, då jag tog beslutet att vilja förändra mitt liv till det bättre. Idag följer jag min djupaste sanning och inspireras till att hjälpa andra människor öppna sina hjärtan för den gränslösa kärleken och livskraften som vi alla är en del av. 

Mitt liv har genomsyrats av ljusvärldar, änglar och andliga läror från högre medvetandeplan, vilka har hjälpt mig förstå vikten av närvaro under vår vistelse här på Jordplan. Pernilla Carlqvist

När jag medvetet valde att vandra shamanens väg, min väg av självmästerskap kom jag att öppna upp helt för den uråldriga visdomen som blev min väg tillbaka till kärleken för Moder jord. Mitt "Samtal med Själen" visade mig djupare in i hjärtat. Jag förstod vikten av balans mellan himmel och jord, vilket hjälpte mig att synkronisera världarna. Jag känner idag en stor vördnad och ödmjukhet för mitt fantastiska samarbete med de högre ljusplanen och Moder jord som ger oss alla gåvan av liv. Sedan många år arbetar jag som livsinspiratör, trancemedium och healer. Det är med stor glädje som jag delar med mig av kunskapen och visdomen som förmedlas. 

Idag erbjuder jag tillsammans med vänner och de högre energivärldarna kurser, utbildningar i personlig- och andlig utveckling, behandlingar i form av andlig healingshamansk healing, änglahealing, änglasession och livscoaching. Jag avser genom ren närvaro förmedla medvetande ljus, den renaste källan av visdom och universella intelligens vi alla är en del av, i syfte att hjälpa de som är redo att vakna upp till insikten om sitt sanna ursprung. 

Under våra kurser och sessioner är närvaron och varandet i sig den transformerande källan och kraften som öppnar upp för andligt uppvaknande och ökad medvetenhet. Min intention är att hjälpa människor öppna sina hjärtan för den allomfattande kärleken i universum, se bortom fasaderna av form för att möjliggöra upplevelsen av den totala sinnesfriden, livsglädjen, essensen av det vi alla är. Pernilla Carlqvist

Bakgrund Pernilla Carlqvist

I min tidiga barndom upplevde jag alla vackra ljusväsen, änglar och ljusguider. Jag levde i en värld omgiven av de mest kärleksfulla ljusvarelserna men min värld hålldes väl dold för omvärlden. Jag omgavs även av hundar och andra djur som kom att bli mina främsta vägvisare genom åren. Idag tackar jag alla vackra ljussjälar för all hjälp och visdom som delgivits mig genom åren. Jag tackar dem för mitt öppna hjärta som tillåtit healing och inre transformation att ske och framträda som en naturlig del i mitt arbete med andra människor.

Min healingförmåga har funnits med sedan barnår liksom kontakten med andevärlden, änglar, medicinmän och medicinkvinnor. Jag valde att "stänga av" min förmåga under min tidiga uppväxt då alla sinnesförnimmelser blev för mycket. Vägen till att medvetet arbeta med människor igen gick genom djuren och deras visdom.

Sedan barnår kommunicerar jag telepatiskt med djur och har under tidigare år arbetat som djurkommunikatör och specialiserad hundpsykolog. Mitt första företag kom att bli den öppna portalen mellan de båda världarna, den fysiska och den andliga dimensionen av ren medvetenhet. 

Under åren har det mänskliga behovet av hjälp ökat och företaget expanderade. Idag arbetar jag med människor runtom i världen som önskar finna vägen tillbaka till sin egen högre visdom, som vill leva sitt liv genom hjärtat, möta världen och livet självt med ögon av glädje, villkorslös kärlek och djup acceptans.Pernilla Carlqvist" Djupt i själen, under smärta, under livets oro, finns en enorm, stor tystnad - en oändlig ocean av lugn, som ingenting kan rubba. Naturens egen gränslösa frid, som "övergår allt förstånd". Det vi söker med lidelsefull längtan, överallt, ovanför och utanför oss, det finner vi till slut inom oss själva " Min resa mot andligt uppvaknande har varit lång och krokig. Jag levde under många år fångad i illusionen om vem jag var, baserad på en falsk identifiering med egot och dess olika ansikten. Jag förlorade mig själv helt i formens värld och agerade utifrån detta sovande tillstånd, utifrån känslan av separation från alltet. När de första "glimtarna" av den sanna verkligheten, ljusdimensionen, uppenbarades kunde jag känna mitt hjärta expandera av igenkännande och en stark känsla av glädje och frid som infann sig. Mina stunder av närvaro blev längre och längre. I mitt arbete med helandets konst och förmedlandet av högre andliga läror kom närvaron att bli nyckeln i mitt arbete.  

Idag ser jag mig själv som en högt priviligierad människa som fått möjligheten att uppleva formens värld och jag känner sann lycka över att vara den ljusförmedlare, rena medvetenhet jag är. Jag har valt att dansa och vara livets dans i denna upplevandes värld av form. Alla insikter om livet, mig själv, har lett mig tillbaka till Källan, Gud, Livet. Jag har valt att vandra vägen av sanning och funnit en enorm befrielse från denna värld av "lidande" genom acceptans av det som är och genom min ökade medvetenhet om vem jag är. Idag står jag för min sanning, talar och lever min sanning utifrån min själs högre vision. Jag har tagit många kliv på min själsliga resa mot andligt uppvaknande och jag fortsätter nu att stiga in i högre medvetandenivåer i djup tacksamhet. Idag lever jag i båda dessa världar parallellt, i formens värld, Jordeplanet och i den formlösa världen, ljusdimensionen av varande, ren medvetenhet. Pernilla Carlqvist

Friden och stillheten är en ren gudomlig upplevelse och närvaron omsluter allt. Mitt hjärta är helt öppet för den rena sanning jag är, för den högre verkligheten jag lever i och är en del av. Livet visar vägen på alla sätt och genom förening med källan till allt liv, Gud, Livet, vad vi än väljer att benämna denna universella intelligens och kraft, är jag hemma, inget saknas, inget fattas. Jag har allt och mer än jag någonsin kunnat drömma om. Jag är ett med helheten och alltet.

Jag välkomnar dig att åter minnas ditt sanna ursprung, den du verkligen är bortom illusionen av form. Sanningen du finner om dig själv kan omöjligt beskrivas i ord, det är en ren upplevelse av gudomlighet i sin fullaste kraft och levande ljusessens. 


All kärlek till dig!

Pernilla Carlqvist


" I det sanna tillståndet av ren medvetenhet som du är, ges du möjlighet att leva ditt liv fullt ut, med allt vad det innebär ".
i